Om os

Vores bæredygtighedsarbejde i alle dets dimensioner

Socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar

 

 

 

Sammen gør vi en forskel

Vi lever i en tid, hvor vores daglige store og små handlinger og vores måde at leve på, vil definere vores og kommende generationers fremtid. Og det gælder ikke kun vores egen art, men alle dem, som vi deler jordens levesteder med.

Virksomheder og organisationer spiller en central rolle i at sikre bæredygtig udvikling. Og så er en bedre håndtering af råvarer, øget effektivitet i hele forarbejdningskæden og forbedrede arbejdsforhold af central betydning. Det er præcis det, vi hjælper vores kunder med.

Vi tager naturligvis vores eget ansvar og arbejder aktivt med bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og økonomisk – og donerer derfor 2 procent af vores overskud til forskellige nonprofitorganisationer.
Vi opfordrer alle andre til at gøre det samme. For sammen kan og vil vi gøre en forskel.

"Bæredygtig udvikling er udvikling, der tilfredsstiller
nutidens behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed
for at tilfredsstille deres behov i fare."


Bruntlandrapporten, 1987

Vi tager vores ansvar på os

I tre årtier har vi bidraget til bæredygtig social udvikling gennem vores services, kurser og IT-løsninger. Vi tager vores ansvar på os og gør en forskel - det er et udtalt krav fra vores ejere.

Vores værdier og vores forretningskoncept danner grundlaget for vores bæredygtighedsarbejde. Langsigtethed og bæredygtighed er vigtige nøgleord for os vores forretning, leverancer og relationer. Det er vigtigt at have et klart og udtalt fokus for at lykkes.

Vi vurderer løbende, hvilke aspekter inden for de tre dimensioner af bæredygtighed – socialt, miljømæssigt og økonomisk – vi har størst indflydelse på. Og vi knytter vores indsats til FN's 17 globale mål for bæredygtig udvikling.

Hallbarhet

CANEAs bæredygtighedsarbejde har en klar forbindelse til de tre dimensioner af bæredygtighed samt FN's 17 globale mål for bæredygtig udvikling, Agenda 2030.

Vi påvirker de globale bæredygtighedsmål både direkte og indirekte gennem vores drift. Her beskriver vi nogle af de indsatser og aktiviteter, vi gennemfører.

om-oss-om-vart-hallbarhetsarbete-socialt-ansvarstagande

Vores sociale ansvar

 • Mindst to procent af vores årlige overskud går til nonprofitaktiviteter, der bidrager til ytringsfrihed, lighed, mangfoldighed og integration samt retfærdig og bæredygtig udvikling. 
 • Vi subventionerer vores services og produkter til udvalgte nonprofitorganisationer.
 • Vi tilbyder kurser og konsulentbistand inden for bl.a. bæredygtig forretningsudvikling og systematisk arbejdsmiljøarbejde.
 • Vi arbejder aktivt med selvbevidsthed omkring forudfattede meninger for at skabe en endnu bedre arbejdsplads og bedre leverancer til kunderne.

"Businesses must reconnect company success with social progress. Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success. It is
not on the margin of what companies do but at the center.
We believe that it can give rise to the next major transformation
of business thinking."


Michael Porter, professor ved Harvard Business School

About-us-hallbarhet-las-mer-ekologiskt

Vores miljømæssige ansvar

 • Vi udfører et systematisk forbedringsarbejde med afsæt i vores ISO 14001-certificering.
 • Vi tilbyder vores kunder kurser, konsulentbistand og IT-systemet CANEA ONE til effektivisering af driften, reduktion af ressourceforbrug og forbedring af miljøarbejdet.
 • Vi stræber efter klimaneutralitet ved at vælge vedvarende energi, når vi kan, og bæredygtige transportmidler til forretningsrejser. Og vi klimakompenserer for vores klimapåvirkning.
 • Vi øger og forbedrer løbende vores digitale tilbud, hvilket gør vores services tilgængelige for flere kunder og reducerer deres behov for at rejse.

“We do not inherit the Earth from our ancestors;
we borrow it from our children."


Native American Proverb

About-us-hallbarhet-las-mer-ekonomiskt

Vores økonomiske ansvar

 • Investering af kapital sker kun i etiske og bæredygtige fonde.

 • Vi støtter og samarbejder med StyrelseAkademien for en professionel og bæredygtig virksomhed i Sverige.

 • Gennem vores konsulentbistand og kurser i bæredygtig forretning hjælper vi vores kunder med at levere produkter og services på en ansvarlig måde.

 • Vi kræver, via vores adfærdskodeks, at leverandører og partnere udfører deres aktiviteter på en bæredygtig måde.

"Companies that are breaking the mold are moving beyond corporate social responsibility to social innovation. These companies are the vanguard of the new paradigm. They view community needs as opportunities to develop ideas and demonstrate business technologies, to find and serve new markets, and to solve longstanding business problems"

Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business Review

Christer anv.konf

Få mere at vide om CANEAs bæredygtighedsarbejde

Kontakt Christer Hellstrand.
Christer.hellstrand@canea.se