Operationel effektivitet

Gør din organisation mere effektiv.  
Igen og igen og igen…

Effektivisering er ikke en engangsforeteelse

Arbejdsmetoder skal hele tiden udvikles for at blive mere effektive. Men varig og reel effekt kræver systematisk forbedringsarbejde drevet af engagerede ledere. Så bliver effektiviseringsarbejdet noget, der hele tiden er i gang i organisationen.  
Vi tilpasser vores systematiske tilgang til den enkelte organisations unikke vilkår og behov. Så opnås en effektivitet, der er unik for din operationelle virksomhed.  
Fordele

Øget konkurrenceevne

Forskning fra KTH viser, at det er relativt nemt at identificere og eliminere unødvendige omkostninger på op til 15 % i en gennemsnitlig virksomhed. Dette giver igen et løft, der kan øge overskuddet med 150 %. Derudover reduceres spild af både tid og kapital samt begrænsede ressourcer.

icon-royal-group-tickmark
Gladere medarbejdere

Medarbejderne undgår unødvendigt merarbejde, når der sker færre fejl i behandlingskæden. 


icon-lavender-screen-person
Styrker varemærket

Leveringerne sker til tiden, har den rette kvalitet og sker med minimalt spild af tid og ressourcer.

Icon-ice-bulb
Højere konkurrenceevne

Når omkostningerne til at levere en service eller vare falder, øges konkurrenceevnen og/eller profitten.

icon-ocean-list-tickmark
Højere miljøeffektivitet

Når der bruges færre ressourcer på at producere et produkt eller en service, reduceres virksomhedens miljøpåvirkning pr. solgt enhed eller udført service.

konsult-operativ-effektivitet-verklygslada
Arbejdsmetoden

En omfattende værktøjskasse

Vores eksperter har en omfattende værktøjskasse til deres rådighed, når de hjælper organisationer med at øge deres effektivitet – alt fra situationsanalyse, lean og Six Sigma til procesudvikling og digital transformation, for at nævne et par stykker. Læs mere om, hvilke værktøjer og metoder vi bruger under de respektive overskrifter i rullemenuen øverst på siden.
konsult-operativ-effektivitet-hjalpt-foretag-utvecklas
Erfaring

I tre årtier har
vi hjulpet virksomheder med at udvikle sig

Til at hjælpe os har vi erfarne managementkonsulenter, engagerende kursusforløb og omfattende IT-løsninger. Men da ingen udfordringer er ens, starter vi altid med at lytte til dig som kunde for at danne os et billede af situationen. Den nuværende situation kombineret med det ønskede resultat, danner grundlag for de tiltag, vi efterfølgende foreslår.
Case

En gennemført effektivisering i tal

En førende leverandør af produkter og services inden for el havde lidt under "vokseværk". Organisationen var ikke fulgt med udviklingen, hvilket førte til flere leveringsforsinkelser, dårligere bruttomargin, højere stressniveau blandt medarbejderne og stigende kundeutilfredshed med mistet forretning og reduceret omsætning som følge heraf. Vi hjalp ledelsen med at identificere de kritiske succesfaktorer med udgangspunkt i strategien, lægge et fundament for procesorientering og udvikle og træne tværgående forbedringsteams. Det havde en dramatisk effekt.

10%

Andel af kunder, der kom tilbage

40%

Øget leveringssikkerhed

67%

Reduktion i personaleomsætning

100%

Øgning af brutto- og fortjenstmarginer

Nogle af vores kunder

Nøglekomponenter vi bruger
Lean

Identificerer og fokuserer på det, der skaber værdi for kunden, mens det, der ikke skaber værdi, sættes der spørgsmålstegn ved og minimeres.

 

Situationsanalyse

Udvikling af en virksomhed starter normalt med en analyse, der giver svar på, hvilket potentiale der findes, og hvad der skal til for at nå det.

 

Procesudvikling

Veldefinerede processer er et effektivt værktøj til at skabe kundefokus, identificere vigtige overleveringer og til at fremhæve, hvor der skabes værdi i en organisation.

 

Forbedringsarbejde

Vores tilgang er inspireret af Toyota, hvor man udvikler virksomhed og medarbejdere gennem Kaizen og Kaikaku, som står for løbende og radikal forbedring.

 

Benchmarking 

Et effektivt værktøj til at finde mulige forbedringer i din egen virksomhed og identificere og implementere best practice.

 

Six Sigma 

Karakteriseret ved kundefokus, data- og faktadrevet styring, procesorientering, proaktivitet, samarbejde på tværs af organisatoriske grænser og en stræben efter perfektion.

 

5S – orden og ryddelighed

En af hjørnestenene i Lean og et japansk akronym for Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu og Shitsuke, som på dansk oversættes til: Sorter, Sæt i system, Systematisk rengøring/orden, Standardiser og Selvdisciplin.

 

Værdistrømsanalyse

En vigtig del af Lean, der bruges til at få et klart billede af, hvilke forbedringer der skal til, for at forretningen effektivt kan skabe kundeværdi.

 

PPA – produktivitetsanalyse

Productivity Potential Assessment er en gennemprøvet metode i fremstillingsindustrien, der ofte viser et forbedringspotentiale på omkring 30 %.

 

Leverandørudvikling

Vi skaber forudsætningerne for, at de strategiske indkøbsmål kan nås ved hjælp af et helhedssyn på forsyningskæden og enkle og gennemprøvede værktøjer.

 

Kunderejse

En systematisk kortlægning af kontaktpunkterne mellem en organisation og dens kunde, og af hvad der er vigtigt for kunden, hvilket fører til en bedre opfyldelse af kundens reelle behov.

 

Digital transformation

Er i modsætning til digitalisering en kollektiv forandring, hvor store dele eller hele virksomheden bruger digitale tiltag til at skabe en varig forbedring, der er forankret i strategier og planer.

 

FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis er en type fejleffektsanalyse, der bruges i fremstillingsindustrien til proaktivt at styre risici med produkter og processer i udviklingsfaserne.

 

Enterprise Architecture 

En veldefineret struktur til at beskrive sammenhængen mellem strategi, forretningsprocesser, IT-infrastruktur og integrationer mellem forskellige systemer.

 

Dardan Berisha_sv_low-1

Kontakt os

Tag første skridt i dit effektiviseringsarbejde – kontakt vores specialist Dardan Berisha, så vil han fortælle dig mere.