Om os

Vi leverer
helhedsløsninger

Ved at kombinere konsulentbistand, IT-løsninger og kurser.

Gnidningsfrit samarbejde

Vi skaber en fungerende helhed – fra strategi til operationel virkelighed og fra analyse til implementering. Og vi tilpasser vores leverancer til den enkelte kundes unikke situation, så både helheden og detaljerne fungerer uden gnidninger.

Delene, der former helheden

Vi lever i en verden i konstant forandring. Perioder med knapt mærkbare forandringer, der kan være svære at opdage i tide, efterfølges af omvæltende paradigmeskift, der fundamentalt ændrer den måde, vi forholder os til hinanden på. Det stiller store krav til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Vi giver dig de strategier, systemer og arbejdsmetoder samt den kompetence, der skal til for at optimere din forretning og sikre et så godt resultat som muligt.

om-oss-vara-styrkor-verklighetsnara-metodik

Virkelighedstro metoder og værktøjer

Vi indsamler løbende ekstern information, som vi analyserer for at identificere ideer, koncepter og nye løsninger, som vi derefter udvikler, tester og indarbejder i vores service- og produktportefølje. Vi har lært, hvad der fungerer i praksis og tager vores kunders briller på, når vi vurderer fordelen ved en indsats. Resultater og konklusioner er samlet i vores metodebibliotek, vores kursusforløb og IT-løsninger. De udgør kernen i vores videns- og erfaringsbank.

om-oss-vara-styrkor-kompetenta-konsulter

Kompetente konsulenter

Vores managementkonsulenter har evnen til at omsætte viden og metoder til praktisk handling. De har blik for både det store overblik og detaljerne, når det kommer til en organisations miljø, funktion og ledelse. Mange er certificerede inden for deres felt, og alle er dygtige formidlere – det er et krav ved ansættelsen. Og de lægger stor vægt på vidensoverførsel i deres opgaver, da det sikrer, at resultaterne af vores indsats er permanente.

it-main-hero

Et brugervenligt
ledelsessystem

CANEA ONE er ledelsessystemet, der forkorter vejen fra strategi og mål til implementering og resultater ved at koble succesfaktorer og nøgletal sammen med den daglige drifts projekter og processer. Derudover er det så nemt at navigere i, at selv dem, der sjældent bruger systemet, kan finde rundt i det.

event_01

Relevante og
engagerende
kurser

Der er virksomheder og organisationer, der behandler information lidt ligesom Gollum i Ringenes Herre-trilogien behandler Saurons herredømme – de vil bare ikke dele. Hos os er det lige omvendt – vi er åbne og transparente og deler gerne den erfaring, vi har samlet, siden vi startede i 1994. Den eneste undtagelse er specifikke oplysninger om vores kunder, hvor fuld fortrolighed gælder. Vi deler ingen kundecases uden kundens samtykke.

Nogle af vores kunder

Gennem årene har vi hjulpet hundredvis af organisationer til en mere effektiv og lønsom forretning.