Forbedringsarbejde – forenkling, fejlfinding og forbedring

Det er sådan, vi hjælper organisationer med at blive
eksperter til at blive endnu bedre.

Forhindringer for succesfuldt forbedrings-arbejde

Forbedringsarbejde med f.eks. Lean og Six Sigma er almindeligt i både store og små organisationer inden for en række brancher. Men alt for ofte mangler der et helhedsbillede, hvor organisationens overordnede mål, ledelsessystem og forbedringsarbejde kan spille sammen. Forbedringsarbejdet og dets
in- og outputdata kan f.eks. ligge i flere forskellige systemer eller endda stå på en fysisk tavle, som ikke alle har adgang til.

Problemet kan opsummeres sådan her: 

1

Ledelsessystemet og forbedringsarbejdet fører separate liv uden forbindelse til hinanden.

2

For mange forskellige systemer – et til klager, et til forbedringsprojekter, et til ledelsessystemet, et til intern problemhåndtering osv. 

3

Ikke alt forbedringsarbejde bliver dokumenteret. 

4

Forbedringsarbejdet udføres lokalt på forskellige sites uden overblik og styring fra oven, hvilket let fører til underoptimering. 

5

Sammenhængen mellem den daglige drift og de løbende forbedringstiltag fungerer dårligt. For at få tilstrækkeligt overblik er man nødt til at søge informationer i flere systemer og kopiere data manuelt.

6

Fysiske lean boards bruges stadig, men skaber et gap mellem det digitale og det papirbaserede. Derudover har man kun en del af boardets informationer.

Tidligere blev afvigelser håndteret manuelt via Excel og e-mail. Nu overfører vi mere og mere af håndteringen til CANEA ONE, som er mere effektivt og sikkert. Det sparer tid og samtidig ved alle, hvem der ejer en opgave, og hvilken status den har.

Sådan øger vi effektiviteten
i forbedringsarbejdet

CANEA ONE effektiviserer forbedringsarbejdet ved at samle og arrangere alle relevante data i et fælles system. Det giver et godt overblik over igangværende tiltag, gør styringen enklere og mere effektiv og gør det lettere at holde interesserede orienteret om, hvad der sker. Det mindsker også risikoen for, at forbedringsforslag bliver overset og til sidst går i glemmebogen.

Mange organisationer har valgt CANEA ONE til deres forbedringsarbejde og vores løsning på ovenstående problem er, at:

  • CANEA ONE omdanner forbedringsarbejdet til et komplet digitalt miljø, hvilket bl.a. gør det nemmere at igangsætte og dokumentere forbedringstiltag.
  • Al data samles i samme system, hvilket reducerer omkostningerne, tidsspildet ved informationssøgning, risikoen for at information forsvinder og systemomkostningerne, samtidig med at det giver et bedre overblik.
  • Effektiviteten af arbejdet øges, når det digitaliseres – relevant information kan distribueres automatisk til de rette personer, påmindelser skal ikke sendes manuelt og initiativer risikerer ikke at forsvinde på en filserver.
  • Der bliver kortere vej mellem forbedringstiltag og daglig drift, fordi et digitaliseret forbedringsarbejde kan samkøres med ledelsessystemet.
  • Grafer og diagrammer vises digitalt og er let tilgængelige, søgbare og opdaterede med de seneste datapunkter.
  • Det er nemt at konfigurere CANEA ONE uanset om du har valgt PDCA, Lean, Six Sigma, 8D, DMAIC eller en anden metode til forbedringsarbejdet.

Fokuser på de rigtige ting for hele virksomheden – fra situationsanalyse til implementering. 

En tydelig tråd fra strategisk til operativt niveau. 

Fælles systematik i forbedringsarbejdet i hele organisationen, også når den er geografisk spredt.    

Forbedringsarbejdet bliver en naturlig og integreret del af virksomheden, uanset om tilgangen er baseret på PDCA, DMAIC, Lean, SixSigma, 8D eller kombinationer heraf. 

Medarbejderne bliver engagerede og involverede, hvilket sikrer, at forbedringerne implementeres og efterleves.  

Konklusioner og støttedokumenter er let tilgængelige.  

En del af en 
samlet løsning

CANEA Document er et af fem brugervenlige moduler, der er inkluderet i vores platform CANEA ONE. Modulerne kan sagtens bruges hver for sig, og tilsammen udgør de et samlet system til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

Förbättringsarbete som ger ständiga förbättringar
ERFARING

CANEA er mestre i forbedringsarbejde

Vi brænder for forbedringsarbejde – det er en af vores kernekompetencer. Vores unikke kombination af gennemprøvede IT-løsninger, erfarne managementkonsulenter og værdsat undervisning gør, at vi har det, der skal til for at hjælpe dig med at skærpe dit forbedringsarbejde, uanset hvilket modenhedsniveau, din virksomhed er på eller de metoder, du bruger i øjeblikket.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

Vil du vide,
hvordan vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet organisationer med at udvikle sig. Kontakt vores eksperter for en demo, prisinformation eller mere materiale om CANEAs produkter og services på området.