Taber du den røde
tråd i komplicerede regneark? Find den igen!

Med CANEA Strategy definerer og kommunikerer du hurtigt virksomhedens strategier, mål og tiltag. Ovenikøbet kan alle forstå og engagere sig i dem.

CANEA Strategy 1-1

Vores værktøj gør det muligt for organisationer i alle størrelser at skabe en unik rød tråd fra det strategiske arbejde til den daglige drift.

Før strategien ud i livet

CANEA Strategy sikrer og understøtter hele kæden fra strategi til eksekvering.

Icon-rasberry-group-tickmark

Entydigt mål

Skaber konsensus omkring strategien, hvilke mål vi skal nå og hvordan.

Icon-rasberry-list-tickmark

Styr på situationen

Giver ledelsen et uovertruffent overblik over, hvad der sker, hvordan det går, og hvorfor.

Icon-rasberry-puzzle

Tilknytning til virksomheden

Skaber en entydig rød tråd fra strategi til projekter, initiativer og tiltag.

it-produkt-strategy-verklighet-av-strategin

Smidig strategiudvikling

Verden omkring os ændrer sig i et stadig hurtigere tempo. Derfor er vi nødt til hele tiden at evaluere vores strategier for at kunne planlægge og agere på bedste vis ud fra de nuværende forhold. Med CANEA Strategy kan du fremskynde processen med at gå fra ord til handling, når det kommer til at få alle til at arbejde på en ny måde, med et ændret fokus eller mod nye mål.

Funktioner

CANEA Strategy gør det muligt at aktivere strategien gennem smarte funktioner til blandt andet målnedbrydning, kommunikation og visualisering.

En af forudsætningerne for en vellykket strategi er, at alle medarbejdere forstår den og er involveret i den. Nøgletal og mål formidles visuelt og overskueligt på systemets hjemmeside, så det strategiske arbejde bliver en naturlig del af hverdagen. Ved hjælp af sociale funktioner er det også nemt for alle medarbejdere at bidrage, kommentere og diskutere.

Det er nemt at følge op på strategier og mål med CANEA Strategy. Nøgletallene vises som tydelige grafiske diagrammer eller visuelle objekter – f.eks. som trafiklys og speedometre. Nøgletallene kan defineres efter dine specifikke behov og aggregeres til overordnede mål. Du får mulighed for at følge op på virksomheden på et overordnet plan, hvilket også giver ledelsen og chefer fuld kontrol.

Med CANEA Strategy definerer du organisationens strategi ved at beskrive din vision, som derefter bliver detaljeret i perspektiv, mål og nøgletal. I systemets funktion til nedbrydning af strategien arbejder du med din målstruktur og danner et klart billede af, hvordan du vil nå visionen. Det er muligt at lave strategiopdelinger på flere niveauer, f.eks. pr. organisatorisk enhed.

CANEA Strategy er godt integreret med andre moduler i CANEA ONE, hvilket giver maksimal handlekraft. For at nå et mål kan du f.eks. starte et strategisk initiativer, hvor ledelsen får fuld kontrol over, hvordan det bliver eksekveret, samtidig med at projektteamet bliver bevidst om, hvordan de bidrager til, at organisationen når sine mål. Du får også et uovertruffent overblik over alle strategiske initiativer og deres status.

På systemets startside kan du hurtigt og nemt følge dine nøgletal, initiativer og tiltag. Startsiden er rollebaseret og viser primært information, der vedrører den indloggede bruger ud fra rolle og ønsker. Dens udformning og indhold kan styres både centralt og individuelt.

Ændrer du strategien, eller når du ikke et nøgletal, skal du reagere og skabe bedre forudsætninger for succes. Du kan herefter igangsætte tiltag i CANEA ONE, der giver fuld processtøtte, kontrol, sporbarhed og opfølgning på arbejdet. De involverede medarbejdere kan se, hvordan de påvirker og forbedrer målopfyldelsen. Det er nemt at få overblik over tiltag og følge udviklingen.

Grundinformationen for mange nøgletal er ofte gemt i andre systemer, f.eks. økonomi- eller produktionssystemer. Resultaterne for dine nøgletal kan naturligvis indtastes manuelt, men systemerne kan også integreres, så informationerne hentes automatisk med fastlagte intervaller.

Du vil ikke være den første. Eller alene.

Hundredvis af organisationer i mange forskellige brancher har allerede opdaget fordelene ved CANEA Strategy. Se vores kundecases.

Med CANEA Strategy kan vi sikre, at vores daglige drift er i overensstemmelse med vores overordnede strategi. Jeg blev overbevist med det samme, da jeg så, hvor godt systemet integrerer målarbejdet med det daglige arbejde i projekter og processer. Systemet vil hjælpe os med at få et større engagement fra vores medarbejdere omkring vores strategi, men frem for alt en rød tråd og konkrete arbejdsmetoder, der yderligere øger chancerne for, at vi når vores mål.

Se hvad CANEA Strategy
kan gøre for dig

Lad en af vores specialister give dig en personlig demonstration af systemet.

Anvendelsesområder

Vi har leveret effektive IT-løsninger til at skabe øget lønsomhed og gladere kunder siden 1997. Kombinationen af fleksible produkter og erfarne konsulenter har gjort vores løsninger populære inden for en række anvendelsesområder.

planning_01
Målstyring

Ligesom strategiudvikling, handler målstyring om at forsøge at opnå et bestemt resultat ved hjælp af operationelle planer med udgangspunkt i den nuværende situation. Læs mere om vores løsninger inden for målstyring.

people_01
Strategiudvikling

En strategi skal have en klar sammenhæng til de operationelle aktiviteter for at have reel effekt. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at skabe realistiske, udfordrende og forankrede strategier.  

planning_02
Ledelsessystem

Ledelsessystem – hovedpine eller hovedsag? Vores IT-løsninger skaber gode forudsætninger for et procesorienteret, integreret og levende ledelsessystem.

CANEA ONE
er en komplet produktfamilie –
lad os præsentere resten af den.

CANEA Strategy er bare et af medlemmerne i familien. Udover strategiaktivering har vi også værktøjer til sags-, projekt- og dokumentstyring samt procesmodellering. Vi har selv udviklet alle vores moduler, der er nemme at bruge og naturligvis kan tilpasses til din virkelighed og hverdag. De kan selvfølgelig også integreres og kombineres efter behov.

document-symbol

CANEA Document

Effektiv og samlet dokumentstyring af al virksomhedskritisk information uden komplicerede mappestrukturer.

Læs mere

Workflow Symbol

CANEA Workflow

Ved at skabe eksekverbare processer i CANEA Workflow får du både bedre kontrol over situationen og en smidigere håndtering.

Læs mere

process-symbol

CANEA Process

Visualiserede processer, der gør det nemt at sikre, at virksomhedens procesbeskrivelser er tilgængelige og opdaterede.

Læs mere

Project-liten

CANEA Project

Optimer projektporteføljerne, og få meget mere ud af alle de investeringer, der er foretaget i projekter og strategiske initiativer.

Læs mere

Thomas Branander_sv_low

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.