CANEA ONE

NGO'er

Få mere ud af din indsats og få udbytte af dine medarbejderes engagement

Kært barn har mange navne – nonprofitorganisationer, frivillige organisationer eller NGO'er – men uanset hvad de hedder, så banker vores hjerte lidt ekstra for dem.  

Frivillige organisationer er i sagens natur sådan indrettet, at engagerede mennesker kommer og går. Rutiner, processer og dokumenter oprettes, glemmes og oprettes igen. Det betyder, at information og viden går tabt, og at der skal bruges meget tid på at genopfinde de samme ting. Derudover skal repræsentanterne for disse organisationer være ekstra påpasselige med donorernes penge, da aktiviteternes eksistens eller ikke-eksistens afhænger af, hvordan de opfattes af potentielle donorer.

Et relevant og velfungerende ledelsessystem skal kunne adressere alle disse aspekter af frivilligt arbejde. Det skal være så nemt at bruge, og være så brugbart, at medarbejderne føler, at de bruger det meste af deres tid på det frivillige arbejde og ikke på "bureaukrati". Et af de bedste eksempler på dette er, at håndteringen af testamenter bliver væsentligt nemmere med vores sagsstyringsmodul – f.eks. skal sagsbehandlerne ikke huske at overvåge dem, fordi systemet udsender rykkere. 

Icon-ice-screen-person
Gennemtestet og tilpasset løsning 
Vores erfaring med samarbejde med nonprofitorganisationer gør, at vi kan tilbyde et behovstilpasset og effektivt system.

Icon-pine-list-tickmark
Effektivisering gennem digitalisering
Bedre styring og mindre administration frigør tid til at arbejde med ting, der virkelig betyder noget.  
icon-heroblue-group-tickmark
Bedre arbejdsforhold
Relevant information samlet ét sted letter både overdragelse af sager og hjemmearbejde. 
icon-bino
Væsentligt bedre prognoser

En mere effektiv håndtering af information og et bedre overblik over sagernes status gør, at prognoserne bliver både bedre og nemmere at lave. 

icon-ocean-bulb
Nem systemvedligeholdelse

Ledelsessystemet CANEA ONE er nemt at konfigurere og vedligeholde på egen hånd uden at være ekspert.

Icon-rasberry-puzzle
Høj informationssikkerhed

Minimal risiko for at information går tabt, fordi en medarbejder stopper, eller fordi vigtige papirer er forsvundet. 

Kunne du tænke dig at vide mere?

Lad en af vores specialister give dig en personlig demonstration af systemet.

CANEAs løsning

CANEA ONE er en komplet digital løsning til integreret styring af alle dele af et ledelsessystem, og løsningen har vist sig at fungere rigtig godt for nonprofitorganisationer. De kan nemt konfigurere systemet eller relevante moduler efter deres specifikke forudsætninger og behov. Der er med andre ord ikke behov for support fra hverken os eller eksterne IT-konsulenter, hvilket holder udgifterne nede.

Modulerne CANEA Workflow, CANEA Document og CANEA Project er særligt relevante i denne sammenhæng. Førstnævnte - CANEA Workflow - automatiserer sagsstyringen, f.eks. behandlingen af testamenter, hvilket gør det væsentligt mere effektivt sammenlignet med manuel håndtering. Og det bliver lettere at arbejde hjemmefra, hvilket mærkbart forbedrer de oplevede arbejdsforhold. Desuden minimeres risikoen for, at sager falder ned mellem to stole ved overdragelse og derefter bliver glemt. En mere effektiv styring sparer således både tid og penge, hvilket især er relevant for nonprofitorganisationer, der forvalter donorernes penge.

Det fulde udbytte af et nyt ledelsessystem viser sig først efter nogen tid, når brugerne er begyndt at forstå og værdsætte alle systemets muligheder og finesser. CANEA ONE har funktioner til elektronisk signatur, sporbarhed, læse- og distributionskvitteringer m.m. Det er også meget nemmere at lave pålidelige prognoser for fremtidige indtægter, især når de kommer fra donationer via testamenter.  

Vores nonprofit-partnere

Vi donerer mindst to procent af vores årlige overskud til et velgørende formål, og vi har lært meget af at samarbejde med og støtte nonprofitorganisationer siden 2015. Nedenfor er nogle nonprofitorganisationer, som vi samarbejder med eller for nylig har samarbejdet med. For en mere detaljeret præsentation – læs mere længere nede.

•    Cancerfonden
•    We Effect
•    Vi-skogen
•    Sjöräddningssällskapet
•    WWF


Læs mere om, hvordan vi tager socialt ansvar her.  

logo-cancerfonden_one-line_blue-mindre-3

 

Cancerfonden er en uafhængig, frivillig indsamlingsorganisation og også vores største samarbejdspartner blandt de frivillige organisationer. De håndterer gaver i form af testamenter, værdiansætter og sælger fast ejendom og bygninger samt rådgiver og informerer eksterne interessenter i dødsboer. Det er heller ikke ualmindeligt, at der opstår stridigheder mellem arvinger, og at det fører til retssager, hvilket igen kan føre til, at sager må stilles i bero, indtil de juridiske spørgsmål er ordnet.

CANEA Workflow

Modulet CANEA Workflow gør det nemt at fordele arbejdsopgaverne mellem forskellige sagsbehandlere under hensyntagen til den faktiske arbejdsbyrde på et givet tidspunkt. Når det gælder nonprofitorganisationer, er antallet af sager på en medarbejders skrivebord i mange tilfælde en indikator for arbejdsbyrden, da den afhænger af, hvilke faser sagerne befinder sig i. Og overdragelse mellem forskellige sagsbehandlere kan ske uden besvær eller risiko for, at information går tabt. 

Det er med andre ord en kompleks virksomhed, som har fået meget ud af at digitalisere sine sagsbehandlingsprocesser. Digitaliseringen har medført, at mange medarbejdere kan arbejde hjemmefra, hvis de ønsker det, og at overdragelser mellem forskellige sagsbehandlere og udarbejdelse af omsætningsprognoser er blevet væsentligt nemmere.  

Ildsjæle letter implementeringen

Alle organisationer har brug for ildsjæle. Cancerfonden er en engageret forvalter, og en af deres jurister syntes, at vores system var så spændende, at hun påtog sig at administrere det på vegne af fonden. Hvilket ikke er en særlig svær opgave, for CANEA ONE er nemt at styre.

Ildsjæle er også særligt vigtige i overgangen fra manuel til digital styring. De fleste medarbejdere har så meget at lave, at de ikke synes, de har tid til at sætte sig ind i et nyt system. Men det er lidt som, hvis nogen skulle skubbe en trillebør med et firkantet hjul og ikke synes at have tid til at skifte til et rundt. Den tid, det tager at indføre et digitalt styringssystem, betaler sig mange gange i det lange løb, f.eks. når det kommer til at minimere tidsforbruget til sagsstyring.  
 
 

Vi har fået et bedre overblik over vores sagsbehandling, hvor vi på en helt anden måde kan se vores sagers faser og arbejdsbyrden for arbejdsgruppen. De visninger, vi bruger, gør det også meget nemmere for sagsbehandleren at prioritere sit arbejde. CANEA ONE har også skabt en samlet dokumentation og kommunikation i vores sager.
Svenska-Sjöräddningssällskapet-logo-mindre

Sjöräddnings-sällskapet SSRS

SSRS er en frivillig organisation med 74 redningsstationer og mere end 260 redningsenheder langs Sveriges kyster og større søer, samt 2.400 frivillige livreddere, der redder folk til søs på alle tider af døgnet året rundt. Udover gaver, donationer og medlemskontingenter er testamenter vigtige for organisationens overlevelse.

SSRS har valgt CANEA Workflow-modulet til at strømline håndteringen af testamenter. Det hjælper dem med at håndtere alle testamenter på en standardiseret måde, som fleksibelt kan udvikles efter fremtidige behov. Modulet vil desuden give et godt overblik over, og opfølgning på, alle testamenter og forenkle kommunikationen med eksterne parter.  

WWF

Verdensnaturfonden WWF

WWF er en partipolitisk uafhængig miljø- og naturbeskyttelsesorganisation grundlagt i 1961. Organisationen har mere end seks millioner støtter og driver projekter i mere end 100 lande. Missionen er at bygge en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF arbejder aktivt for at stoppe arters udryddelse, stoppe tabet af levesteder og bremse klimaændringerne.

Verdensnaturfonden WWF valgte CANEA for at effektivisere håndteringen af testamenter. Det har givet dem et bedre overblik og mulighed for at sagsbehandle flere testamenter på kortere tid. De har også haft mulighed for at udveksle erfaringer med andre nonprofitorganisationer, der bruger CANEA ONE, i forhold til hvordan man får mest muligt ud af systemet i form af eksempelvis flere flows.

Anvendelsesområder

CANEA ONE er en gennemtestet løsning med tilpasset og effektiv funktionalitet.

Håndter instruktioner, rutiner, tjeklister og andre styrende dokumenter på en sikker måde. Nem upload og redigering af dokumenter med understøttelse af skabeloner, versionsstyring, henvisningsflows, tilladelseskontrol og mere. Hold styr på, om medarbejderne har fået information med læsekvitteringer.

Få et samlet billede af alle sager, f.eks. håndteringen af testamenter, hvem der behandler dem og hvilken fase den enkelte sag er i. Afvigelser, ændringer og hvem interessenterne er, vil altid fremgå.

Brug funktionerne i systemet for at muliggøre diskussion og informationsdeling på en naturlig måde knyttet til dokumenter, aktiviteter, risici og mere. Systemet giver automatisk besked om ændringer, nyheder og opslag, der sker i projekterne – både på projektniveau og aggregeret individniveau. Systemet er også integreret med onlinemøder og chat.  

CANEA ONE gemmer alle kontrakter ét sted og gør dem søgbare på metadata.Det gælder alt fra leverandøraftaler, kundeaftaler ansættelsesaftaler til partneraftaler, GDPR-aftaler og fortroligheds-/NDA-aftaler (Non-Disclosure Agreement).Tidsfrister for kontraktfornyelse og opsigelse dokumenteres pr. kontrakt, og rykkere sendes ud til de involverede parter.

Med alle data samlet ét sted bliver det meget nemmere at lave pålidelige prognoser hurtigt. Prognoser, der så kan bruges til at få et samlet billede af indtægtsstrømmen, hvilket naturligvis letter tilskudsgivningen.

pret grafiske analyser med valgfrit indhold ud fra alle data i samtlige sager. De kan nemt vedhæftes rapporter og bruges til regelmæssige evalueringer af f.eks. indtægtsflow.

Få korrekt juridisk behandling af sager med styrende dokumenter og retningslinjer. Elektronisk signatur gør arbejdet så fleksibelt, at det stort set kan udføres hjemmefra.
IT-Boka-Demo-modul-Woman

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.