CANEA ONE

Energi og miljø

Opfyld fremtidenskrav og forventninger medet integreret ledelsessystem

CANEA ONE er en komplet digital løsning til integreret styring af alle dele af ledelsessystemet - fuldt tilpasset energiselskaber. 

Miljøhensyn, digitalisering og sikkerhed sætter rammerne for det meste af det, vi gør i dag. Mange virksomheder og organisationer går dog en ny tid i møde. Skærpede regler for både bæredygtighed og miljøbelastning kombineres med en stadig hurtigere digitalisering. Det stilles også helt nye krav i forhold til efterleve myndighedens krav til informationssikkerhed for samfundsvigtige funktioner.

CANEA ONE hjælper dig allerede i dag med at blive rustet til at opfylde disse krav i et integreret ledelsessystem, som er bygget fra bunden til netop disse formål.

Icon-ice-puzzle
En komplet løsning til dit ledelsessystem

CANEA ONE er bygget til at opfylde kravene i f.eks. ISO 9001, 14001, 45001 og 27001 og muliggør bredt engagement i et levedygtigt ledelsessystem

icon-lavender-list-tickmark
Nemt at opfylde kravene

Systemets klare struktur og styring hjælper dig med at leve op til kravene i lovgivning om arkivering, GDPR, offentliggørelse og fortrolighed og NIS-direktivet. 

icon-royal-group-tickmark
Dokumenteret løsning, der passer til dig

Mange års erfaring med at imødekomme energiselskabernes behov gør, at vi kan tilbyde et tilpasset og effektivt system ud fra netop dine behov. 

icon-mint-screen-person
Effektivisering gennem digitalisering

Digitalisering gør det nemmere for alle fuldt ud at forstå og følge processerne og hurtigt at vedtage ændringer. Bedre styring, mindre administration og mere tid til driften.

Icon-pine-puzzle
Systematisk forbedringsarbejde

Hver medarbejder og afdeling arbejder mod de fælles mål i en koordineret forbedringsindsats for at opnå varige og målbare forbedringer.  

icon-ocean-bulb
Mindre kompleksitet – mere brugervenlighed

CANEA ONE samler alle informationer i en samlet platform og præsenterer informationen ud fra den enkelte medarbejders rolle, så den er let at bruge. 

De bruger allerede CANEA ONE

CANEA ONE har mange tilfredse brugere blandt tunge aktører i energi- og miljøsektoren. Kig nærmere på et par cases nedenfor. 

Kunne du tænke dig at vide mere?

Lad en af vores specialister give dig en personlig demonstration af systemet.

Hvad, hvornår og hvorfor?

Hvad enten det drejer sig om renovation, genbrug, bredbånd, tv, elnet, elhandel, vand, spildevand, fjernvarmeproduktion og -distribution, vindkraft, solenergi eller elbilsopladning, så opfylder energiselskaber centrale dele af alle vores vigtigste behov på daglig basis. Med det følger der selvfølgelig en række udfordringer. CANEA ONE er designet til at minimere disse ved bl.a. at fokusere på integrerede ledelsessystemer, gennemsigtighed, myndighedskrav og divergerende drift.

Integreret ledelsessystem 

Energiselskaber står over for øgede krav fra ansatte og offentligheden om at digitalisere deres drift. Samtidig er kvalitets-, miljø- og sikkerhedsbevidstheden stigende. For at imødekomme denne udvikling ønsker mange organisationer at blive certificeret efter eksempelvis ISO 9001, 14001, 45001, 27001, hvilket igen øger behovet for ensartede og integrerede ledelsessystemer. 

Gennemsigtighed

Øgede krav om gennemsigtighed og tydeligt forbedringsarbejde, ikke mindst ud fra et miljø- og bæredygtighedsperspektiv, stiller øgede krav til fælles systemer, der kan koordinere forandringer. Derudover skal oplysningerne indsamles og anskueliggøres. 

Krav fra myndigheder

Der er flere krav til beskyttelse af følsomme oplysninger i systemerne. Det bliver også stadig vigtigere at kunne sikre borgernes integritet. Derudover skal de korrekte oplysninger videregives efter anmodning og inden for rimelig tid. Det er ikke nemt at leve op til kravene i lovgivning om arkivering, GDPR, offentliggørelse og fortrolighed og NIS-direktivet.   

Forskellige aktiviteter

Energiselskaber omfatter vidt forskellige aktiviteter, som hver på sin måde skal leve op til kravene. De skal have plads til at være forskellige, men også centralt koordineret, så alle i fællesskab opfylder kravene og trækker i samme retning.

Hvordan?

Vi møder dine udfordringer på flere forskellige måder.

Vi giver dig et integreret ledelsessystem, der hjælper dig med at leve op til kravene i de forskellige ISO-standarder. Lovgivningslister og rapporter til ISO 14001 sameksisterer på en naturlig måde med risikostyring, leverandørstyring og opfyldelse af kravene i bilag A til ISO 27001. Derudover kan alt nemt findes frem via den fælles brugerflade og brugernes rollebaserede startsider. Ved naturligt at koble kravene sammen med f.eks. den proces og de dokumenter de hører til, samt hvilke tiltag der er truffet, er det nemt at overholde standarderne og klare en audit.

Krav fra myndigheder opfyldes ved, at systemet fra start er bygget op til denne type kontrol med sporbarhed, søgbarhed, rollekontrol og mange andre mekanismer. Det betyder, at brugerne får de oplysninger, de har brug for og har ret til at se ud fra dokumenternes informationsklassificering og eksempelvis brugerens tilladelser, rolle og afdeling.

De styrende og understøttende dokumenter i ledelsessystemet følges i hele deres livscyklus. Dette omfatter f.eks. kontrolleret udarbejdelsesflow, versionsstyring med ændringssporing, tilladelsesstyring, adgang, informationsklassificering, lagring og sortering. Kan også bruges til dagbogføring.

Det løbende forbedringsarbejde koordineres på en enkel måde gennem effektiv håndtering af forslag, revisioner, afvigelser og hændelser. Det betyder, at hver enkelt medarbejder ser sin del, og hvordan hver enkelt kan påvirke og bidrage til helheden i det fælles forbedringsarbejde og derefter modtage en kvittering for de fremskridt, der er gjort.

Dine medarbejdere, der er ude i marken, får også en tilpasset løsning i en brugervenlig grænseflade, så de kan få den information, de har brug for, og udføre deres opgaver uhindret, også når de ikke er på kontoret.

Med vores projektværktøj får projektgruppen en fælles samarbejdsflade og en naturlig måde at styre fælles arbejdsmetoder og sikre erfaringsdeling på. Både intern og ekstern kommunikation styres naturligvis med udgangspunkt i projektet. Håndteringen af forandringer i "bidder" er tydeligt styret og sikrer effektiv opfølgning hos entreprenører. Ressourceplanlægningen og den økonomiske opfølgning over flere projekter, og over tid, bliver også tydelig. Det bliver ligeledes nemmere at prioritere rigtigt og hele tiden se, hvordan det går med projekterne samlet set.

Vi har fået fantastisk feedback fra brugerne vedrørende visualisering af projekter og analyseværktøjet med overskuelig grafik.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive mere effektive og rentable. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvilke vi har arbejdet med indtil videre. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.