CANEA ONE

Offentlig sektor

IT-løsning til digder bygger morgendagens samfund

Gennem digitalisering, uddannelse og gennemprøvede metoder skaber vi forudsætninger for øget gennemsigtighed, reduceret administration og mere systematisk arbejde inden for den offentlige sektor.

Da vi skabte CANEA ONE, var brugervenlighed et af vores vigtigste nøgleord – for nøglen til et velfungerende ledelsessystem er, at alle medarbejdere i organisationen føler, at de har tillid til og viden om at udføre og udvikle deres opgaver.

icon-heroblue-screen-person
Effektivitet gennem digitalisering

Fordele ved at bruge CANEA ONE til både strategisk planlægning og operationelle aktiviteter: Bedre styring, mindre tid brugt på administration, mere tid til drift og borgere.

Icon-pine-list-tickmark
Støtte i hverdagen

CANEA ONE er et brugervenligt og intuitivt administrationssystem, der understøtter love og regler. Derudover er det nemt at administrere.

Icon-ice-group-tickmark
Konstant forbedringsarbejde

Sammen med kommuner, stat og regioner har vi skabt effektive ledelsessystemer og arbejdsmetoder med systematisk forbedringsarbejde. Gennem den rette kombination af metodik, kompetence og værktøjer vil ændringerne være varige.

icon-mint-puzzle
Strømlinede arbejdsmetoder

Optimer evnen til at levere gode projekter med projektmodeller, porteføljestyring og al projektinformation samlet ét sted. Automatiser arbejdsgangen og sørg for, at overdragelser foregår på den rigtige måde og med den rigtige information.

De bruger allerede CANEA ONE

Vi har stor erfaring med at arbejde i den offentlige sektor og har med succes leveret over 300 implementeringsprojekter af CANEA ONE,
heraf flere til svenske kommuner og regioner. Se nærmere på vores kundecase.

Kunne du tænke dig at vide mere?

Kontakt os for at få en personlig demonstration af systemet fra en af vores specialister.

Udfordringer inden for
den offentlige sektor

Digitaliseringen er i fuld gang. Samtidig står Sverige over for en stor udfordring knyttet til den demografiske udvikling, da færre skal forsørge flere mennesker. Der skal store effektiviseringer til, og de kan lade sig gøre, hvis vi kombinerer digitaliseringens muligheder med nye måder at arbejde på. 

Gennem forbedret beslutningsstøtte, automatisering og smartere informationsstyring kan du frigøre ressourcer derhen, hvor der er mest brug for dem – for at skabe øget værdi og driftsmæssigt udbytte.  

CANEAs løsning

Vi udviklede CANEA ONE til at understøtte erhvervsudvikling og digitalisering af kommuner og regioner. Det er skabt ud fra et ledelsessystemperspektiv – bygget til at understøtte og forbinde den strategiske planlægning og de operationelle aktiviteter på en unik måde. 

Systemet hjælper dig med at transformere til en mere digital organisation med effektive informationsstrømme, bedre support og styring samt øget gennemsigtighed herunder inddragelse af både politikere, medarbejdere og borgere.

CANEA ONE er udviklet med 20 års erfaring med ledelsessystem, designet til at være hurtigt at komme i gang med, nemt at bruge og nemt at vedligeholde. Det kommer med komplette og integrerede funktioner til blandt andet strategisk forretningsplanlægning og aktivitetsplanlægning, projektstyring, dokument- og sagsstyring og e-services.

P.S. I Sverige kan CANEA ONE bestilles direkte via Kammarkollegiets rammeaftale Kontorsstöd gennem en fornyet licitationsrunde. Du kan få mere information ved at kontakte os eller via dette link. 

Mere om CANEA
og den offentlige sektor

Funktioner

CANEA ONE er en komplet løsning til både strategisk planlægning og operationelle aktiviteter.

Hver medarbejder kan se sin rolle i helheden og lære om organisationens arbejdsmetoder og de resultater, man ønsker at opnå. Vores IT-løsning giver nem adgang og effektiv styring af alle styrende dokumenter såsom rutiner, tjeklister, formularer, politikker og skabeloner.

Projektværktøjet giver kontrol over alle dine investeringer og udviklingsprojekter, hvor det er nemt at se fremskridt, ressourcer og prioritere blandt alle projekter. Det muliggør en standardiseret projekttilgang med smart funktionalitet til styring af projektmodeller, rammer, skabeloner og beslutninger. Det er også nemt at kommunikere og inddrage eksterne entreprenører i projektet.

Ved at kortlægge og beskrive processer tegner der sig et billede af "hvordan" tingene gøres, hvilke forbedringer der er mulige og i hvilke dele, der er behov for samarbejde med andre. Ved hjælp af vores system kan du nemt modellere, kommunikere og gøre processerne klikbare i hierarkier, så alle forstår dem. Enkelheden i procesværktøjet gør opdatering, måling og kontrol nemmere.

Gennem tiltag, aktiviteter, processer og arbejdsmetoder knyttes strategien til de operationelle aktiviteter på en unik måde. Digitaliser hele ledelsesmodellen ved at skabe og formidle strategi og vision visuelt. Afklar og følg op på langsigtede mål og tilhørende balanced scorecards med KPI'er for f.eks. borgere, økonomi, medarbejdere og processer.

Funktionaliteten af e-services gør dialog og interaktion med borgere og eksterne interessenter nemmere. Eksempler på de e-services, vi leverer, er feedbackstyring, ordrer, byggetilladelser, anmeldelser, styring af lejeprocessen og andre administrative processer. Systemet gør det nemmere for alle at interagere i processen, reducerer bøvl og administration samt bedre compliance og overblik over processen.

Få fuld kontrol og god søgbarhed på alle dine personaleaftaler, fortrolighedsaftaler, leverandøraftaler, lejeaftaler mv. CANEA ONE giver dig et samlet overblik over alle kontrakter og giver dig besked, når de skal følges op med advarsler og påmindelser. Systemet styrer også i forhold til tilladelser, hvem der kan se og ændre aftalerne, og giver dig samtidig komplet versionshistorik og ændringshistorik, der er direkte sporbar med elektroniske signaturer. Har også aftaleskabeloner med forudfyldte tekster.

Der var nok ikke rigtig nogen, der troede på, at introduktionen kunne gennemføres på så kort tid. CANEA har været meget fleksible, og vi følte, at vi fik utrolig meget hjælp

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive mere effektive og lønsomme. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvilke vi har arbejdet med indtil videre.

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.