Forandringsledelse – når forholdene
ændrer sig

Vi hjælper dig med at få fuld kontrol over forandringsprocesserne.

Baggrund

Forandringsledelse er meget udbredt inden for life sciences, medicinsk teknologi, produktion af lægemidler og bioteknologi og betyder, at forslag til ændringer skal vurderes efter en kontrolleret proces for at kunne realiseres på en kvalitetssikret måde. Begrebet bruges både om drifts- og produktændringer.

Almindelige udfordringer
i forandringsledelse

Det er svært at få et samlet overblik over alle de foreslåede ændringer uden support fra et velfungerende ledelsessystem. Det er også svært at vide, hvilke ændringer der bør prioriteres og hvorfor. Forslag bliver ofte glemt, og gode ideer bliver ikke gennemført. Og når først noget er gjort, er det svært at vide, hvem der har ansvaret for at håndtere det på forskellige stadier, og hvem der har gjort hvad.
Udvælgelsen og implementeringen af CANEA ONE forløb problemfrit, og i dag er det svært at se, hvordan virksomheden kunne klare sig en enkelt dag uden systemet.

Sådan kan vi
hjælpe din virksomhed

Vores kontrollerede forandringsproces sikrer, at alle forslag bliver vurderet. Resultaterne visualiseres i udvalgslister for at kunne prioritere, hvad der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Hvis der f.eks. er modtaget 200 forslag til ændringer, og i en analyse har ti af dem vist sig at give stor gevinst kombineret med relativt lave omkostninger, så burde disse ende øverst på prioriteringslisten.

Når ændringen implementeres, styres den af funktioner, der sikrer, at de forskellige trin udføres korrekt og til tiden. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver brugeren påmindet både via systemet og via e-mailnotifikationer. De ansvarlige kan hele tiden følge med i, hvor ændringen er i processen, og hvem der i øjeblikket er ansvarlig.

Efter et afsluttet år, eller en hvilken som helst anden tidsperiode efter eget valg, er det nemt at lave grafiske analyser, der f.eks. viser antallet af ændringer. De kan også opdeles efter kontor, afdeling, proces eller cost center. Der kan også indhentes relaterede, men valgfrie oplysninger såsom om budget og tidsfrister er overholdt, og om kunden er tilfreds.

Gør strategier til virkelighed og skaber forståelse og engagement blandt medarbejderne gennem forbindelserne til den daglige drift.

Øger evnen til at levere varige resultater og maksimerer fordelen ved foretagne investeringer.

Visualiserer processer og gør forretningsprocesbeskrivelserne tilgængelige og ajourførte.

Frigør tid til selve forretningen gennem bedre overblik og smidigere sagsbehandling.

Sikrer, at den rigtige information er på det rigtige sted og kan håndteres af den rette person.

Det bedste fra
CANEA ONE

CANEA ONE bruges til at håndtere alt fra afvigelser, CAPA'er og reklamationer til audits, ændringer, leverandørevalueringer og risici. Kunder kan nemt foretage justeringer, med eventurelle nødvendige revalideringer, direkte i systemet og uden at skulle konsultere eksperter. Denne nemme styring og brug af systemet garanterer et levende og blomstrende eQMS, som medarbejderne sætter pris på.

Mere om forandringsledelse

it-losningar-andringshantering-nyttan-med

Fordelene ved kontrolleret forandringsledelse

Hvert ændringsforslag vurderes systematisk og de forslag, der implementeres, udføres efter samme effektive proces, hvor f.eks. både analyse, beslutning, implementering og evaluering kan underskrives elektronisk af den ansvarlige. Processen bliver fuldstændig sporbar.

CANEA ONE er ganske enkelt et brugervenligt og stabilt system, der effektivt hjælper dig med at implementere og evaluere dit kvalitetsarbejde.

it-losningar-andringshantering-canea-kan
ERFARING

Vi ved, hvordan man håndterer ændringer

En styret og kontrolleret forandringsproces er nødvendig, når love eller regulatoriske krav ændres. Især for dem, der opererer i stærkt regulerede brancher. Vores unikke kombination af gennemtestede it-løsninger, erfarne ledelseskonsulenter og værdsatte kurser gør, at vi har det, der skal til, for at hjælpe dig med at starte eller styre forandringsarbejdet på den bedste måde.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere rentable. Her er nogle eksempler på kunder, der bruger CANEA ONE.

Vil du vide, hvordan
vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre . Kontakt vores eksperter for pris eller få mere materiale om CANEAs metoder til at skabe levedygtige og effektive ledelsessystemer, der opfylder alle krav inden for forskellige standarder.