CANEA ONE

Life science

En validerbar løsning til eQMS, der sætter sikkerhed og kvalitet først

CANEA ONE er et validerbart standardsystem med funktioner, der er særligt tilpasset Life Science-virksomheder.

Produktkvalitet, sikkerhed og kundetilfredshed. Alle tre faktorer er ekstremt vigtige for virksomheder i medicinal-, biotech- og medtech-industrien. Med de tre faktorer som nøgleord har vi udviklet et brugervenligt, fleksibelt og skalerbart system, der hjælper dig med at opfylde kravene i regler og standarder.

icon-lavender-list-tickmark
Verificeret standardsystem

Vi sikrer, at hver release af CANEA ONE kan valideres i forhold til kravene i FDA Part11, GxP, GMP, MDR, ISO 13485, Eudralex Vol 4 m.fl.

icon-heroblue-screen-person
Dataintegritet og patientsikkerhed

Udførligt testede og validerede funktioner til blandt andet elektronisk signatur, sporbarhed (audit trail), læse- og distributionskvitteringer, test af kompetencesikring mv.

Icon-pine-puzzle
Anvendelseområder

CANEA ONE bruges i dag til de fleste behov inden for Document Control & Quality Cases, men har kapacitet til mere end det.

icon-mint-group-tickmark
Intuitivt system med effektiv implementering

Et meget brugervenligt system, der via gennemprøvede koncepter for konfigurationer og validering, kan implementeres effektivt og sikkert.

De bruger allerede CANEA ONE

CANEA ONE har mange tilfredse brugere i medicin-, biotech- og medicinalindustrien. Se kundecasen nedenfor.

Kunne du tænke dig at vide mere?

Lad en af vores specialister give dig en personlig demonstration af systemet.

it-bransch-life-science-kvinna

Udfordringerinden for Life Science

Det er avanceret, tidskrævende og dyrt at udvikle nye medicinske innovationer, der er effektive og sikre for patienten. Det tager ofte mange år og er en krævende proces, fordi produktet, udover at virke, også skal være sikkert og kunne produceres i stor skala. Branchen er under streng regulering ud fra krav og standarder samt myndigheder, der træffer beslutninger om godkendelse af nye produkter på markedet.

En anden stor udfordring er at skabe effektive og brugervenlige arbejdsmetoder, og samtidig opfylde krav fra både myndigheder og kunder. Mange formår ikke at skabe et ledelsessystem, hvor det er nemt at finde, administrere og vedligeholde dokumenter, rutiner, sager og processer. Det medfører ofte unødig administration, nedsat gennemsigtighed og overblik, øget risiko samt vanskeligheder med at opfylde kravene.

it-bransch-life-science-man

CANEAs løsning

For at lette arbejdet inden for Life Science har vi udviklet CANEA ONE – en validerbar løsning, der fra start til slut er skabt ud fra et ledelsessystemperspektiv. Baseret på 20 års erfaring med ledelsessystemer og designet til at være nemt at komme i gang med, bruge og vedligeholde. CANEA ONE er et system med færdige funktioner til blands andet elektronisk signatur, sporbarhed, læse- og distributionskvitteringer, test af kompetencesikring mv.

Vi samarbejder med flere førende virksomheder inden for medicin-, bioteknologi- og medicinalindustrien, men støtter også nyetablerede virksomheder i deres arbejde med at efterleve myndighedernes krav. Til dato har vi med succes leveret over 250 implementeringsprojekter til vores kunder i EU og USA.

Implementering og validering

Alle nye versioner af CANEA ONE, der udvikles, bliver verificeret mod de overordnede krav fra blandt andet FDA Part 11, MDR, GMP m.fl. For at validere et system som CANEA ONE har vi brug for input, dels fra standardproduktet, dels fra kundeprojektet. Hele valideringsprocessen er gjort nemmere for dig, fordi standardproduktet CANEA ONE er verificeret og leveres med næsten færdig dokumentation.

Vi tilbyder og bruger følgende dokumentskabeloner sammen med vores kunder for at opfylde kravene til et valideret system inden for Life Science-industrierne:

  • Kravspecifikation (URS). Dokumentet skal indeholde de krav, der stilles til CANEA ONE ud fra et funktions-, proces- og brugerperspektiv. Tilsvarende skal der også tages hensyn til lovgivningsmæssige krav. URS er typisk designet af kunden og CANEA kan levere dokumentation knyttet til produktspecifikke krav for at lette systemkravene.

  • Riskoanalyse. Dokument, der er udarbejdet af kunden i forbindelse med en gennemført risikoanalyse. Risikoanalysen skal identificere og fremhæve de risici, der er forbundet med brugen af CANEA ONE. Plan for at mindske risici skal implementeres ved at fastlægge passende aktivitet, f.eks. verifikation gennem test, undervisning mv.

  • Funktionsspecifikation. Dokument, der skal indeholde svar på, hvordan vi opfylder de krav, der stilles til CANEA ONE i kravspecifikationen. Udarbejdes af CANEA som svar til kunden.

  • Konfigurationsspecifikation. Dokument udarbejdet af CANEA, der leverer den konfiguration, som er anvendt i kundens specifikke CANEA ONE-system.

  • Design Review. Mødet mellem os og kunden, hvor laver en afstemning mellem URS og Function Specification/Design Specification.
  • Valideringsplan. Dokument, der fastslår, hvordan valideringen af CANEA ONE skal udføres. Dokumentet skal indeholde en valideringsstrategi, der tydeliggør roller, ansvar, valideringsaktiviteter og grænser for valideringsindsatsen.
  • Kvalificering. Testplaner og testcases (IQ, OQ, PQ) skal udarbejdes for at verificere, at CANEA ONE fungerer som forventet og opfylder de krav, der er stillet til systemet, samt identificerede risici relateret til dets anvendelsesområde.
  • Valideringsrapport. Dokument, der fastslår resultatet af valideringsindsatsen. Rapporten skal indeholde oplysninger, der bekræfter, at CANEA ONE-systemet er valideret og svarer til de krav, der er stillet til det.

Anvendelseområder

CANEA ONE er en gennemtestet og valideret helhedsløsning med tilpasset og kraftfuld funktionalitet.

Håndter alle dine instruktioner, rutiner, tjeklister og andre styrende dokumenter på en sikker måde. Nem upload og redigering af dokumenter med understøttelse af skabeloner, versionsstyring, henvisningsflows, autorisationskontrol og mere. Opfølgning på indlæsningen af dine dokumenter foregår nemt gennem læsekvitteringer og indbyggede test til kompetencesikring, som kvitteres af brugeren med elektronisk signatur. Automatiseret fysisk distribution af dokumenter til opslagstavler, konsulenter, leverandører, kunder mv. CANEA ONE bruges også til en stor del af vores kunders produktdokumentation.

Sagsstyring i CANEA ONE har i mange år, og med stor succes, været benyttet af vores kunder til håndtering af kvalitetssager såsom: afvigelser, ændringer, klager, forbedringsarbejde, korrigerende tiltag, forebyggende tiltag, leverandørevalueringer, risici, interne og eksterne audits mv. Ved hjælp af disse styrede og kontrollerede processer skabes øget effektivitet og kvalitetssikring samt bedre procesoverholdelse. Gennem funktioner til opfølgning og statistik kan f.eks. afvigelser som fejl på produkter, analyseres systematisk og elimineres. Mulighed for at løse de grundlæggende årsager til problemer og forebygge dem for at sikre kvalitet og sikkerhed i dine processer og dine produkter.

Opret grafiske analyser med valgfrit indhold ud fra alle data i dine sager. Du kan nemt trække analyserne ud og vedhæfte dem til rapporter eller bruge dem til tilbagevendende møder, hvor du f.eks. ved et ugentligt møde hurtigt kan identificere antallet af igangværende klager pr. proces og se den ansvarlige, kombineret med data for hvor længe klagen har været i gang mv. Det er også nemt at gemme forudsætningerne for analyserne og kombinere flere forskellige analyser på en separat startside, som med et enkelt klik f.eks. kan give dig opdaterede analyser fra flere forskellige områder, afdelinger, sites eller med forskellige datatyper.

Beslutningsstøtte gennem visualisering og overvågning af aggregerede data i både tabel- og diagramformat. Udtræk nemt statistik og aggregeret information fra systemet. Opret analyser med valgfrit indhold og udtræk rapporter til præsentation i f.eks. PDF eller PowerPoint. Giver overskuelige visninger fra det overordnede niveau ned til detaljer.

Skab forudsætningerne for succesfulde projekter, leveret til tiden og inden for budget. Projektgruppen får værktøjer, der understøttes af dine projektmodeller og projektarbejdsmetoder, til f.eks. tidsplanlægning, risikostyring, dokumentstyring, budgettering, statusrapportering og ressourceplanlægning. Mulighed for at overskue og prioritere projekter i projektporteføljen med fuld kontrol over status for hvert igangværende projekt. Økonomistyring og opfølgning i forhold til budget og et indbygget kommunikationsflow i projektværktøjet, der samler al intern og ekstern kommunikation samme sted.

I dag bruger vores kunder CANEA ONE til mere end kvalitetsarbejde. Hvad med at kunne håndtere HR-forhold som rekruttering, onboarding/offboarding i samme system? Eller hvorfor ikke kunne håndtere dine interne servicesager, som f.eks. at bestille en ny telefon, få hjælp til computeren eller måske sikkerhedsklassifikationer/autorisationer mv. Andre inspirerende eksempler er Safety Database til indberetning til Eudamed, eller et leverandørregister, hvor dine planlagte og udførte audits, evalueringer mv. bliver opsummeret. Projektidéer, der kan indsamles, analyseres, besluttes og udarbejdes med en tjekliste inden projektstart. Sagsstyringen i CANEA ONE kan bruges til mange behovsområder.

CANEAs kompetence og evne til at vejlede ved etableringen af strukturen i systemet er noget, vi ikke har oplevet hos tidligere leverandører. Jeg vil helt klart anbefale CANEA ONE til andre organisationer inden for Life Science, der har brug for elektronisk signatur, læsekvitteringer og sporbarhed. Systemet er fleksibelt, når der er brug for det og robust, når det er nødvendigt.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

IT-Boka-Demo-modul-Man

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.