Styring af projektporteføljer

Kunsten at prioritere og styre parallelle projekter
i et foranderligt miljø.  

Almindelige problemer ved
at arbejde med parallelle projekter

Når antallet af projekter stiger, er det nemt at miste både overblikket og kontrollen over dem. Det bliver svært at prioritere mellem projekterne, og de prioriteringer, der bliver foretaget, er jo ikke foretaget på en ensartet måde. Både projektmodel og arbejdsmetode bliver svære at implementere med dårlig compliance til følge.

Det er almindeligt, at projekter håndteres på forskellige måder i en organisation. Projekter kan f.eks. køre efter forskellige systemer, hvilket fører til manglende erfaringsdeling og manglende læring. Derudover trækker projektorganisationen nemt i forskellige retninger på grund af manglende ensartet styring, og de fælles projektprocesser bliver dermed ikke udnyttet fuldt ud.  

Derudover mangler der ofte:
  • En klar kobling til de strategiske mål. 
  • Overblik over projekterne og deres resultater i forhold til opstillede projektmål.
  • Ejer og ansvarlig for de forskellige porteføljer. 
  • En komplet økonomisk opfølgning af projekterne i porteføljen. 
  • Situationsbeskrivelse og prognoser.
  • Overblik over sagerne i porteføljen.
CANEA Project giver et samlet overblik over alle igangværende projekter. Nu kan ledelsen hurtigt og præcist se, om vi har plads i flowet eller om der er et stort pres - og det betyder, at nye projekter kan igangsættes med respekt for organisationens belastning.

Porteføljestyring med
dynamisk kapacitet og
strategisk tilpasningsevne

Ved hjælp af CANEA Project kan forandringsarbejdet udføres med et godt overblik over alle projekter, hvilket giver et bedre beslutningsgrundlag. Det bliver meget nemmere at prioritere, hvilke forandringsprogrammer og -projekter der har størst behov for investeringer, og hvordan de skal tilpasses for at skabe størst udbytte. CANEA Project tager højde for balancen mellem forandringsarbejdet og den daglige drift og gør det nemmere at nå de opstillede mål og realisere fordelene ved den indsats, der ydes.  

Systemet giver dig et uovertruffent overblik over hele projektporteføljen, dens lønsomhed og status. Det bliver nemmere at vælge det rigtige projekt, prioritere og træffe beslutninger. Med CANEA Project maksimerer du udbyttet af projektinvesteringerne.

Administrer projektporteføljer og -programmer på flere niveauer med aggregeret status. Se flere projekter samtidigt, og fra forskellige perspektiver, såsom projekttype, organisation og strategi. Gør det muligt for ledelse og projektteam at prioritere og styre multiprojektaktiviteter.

Administrer ressourcerne på tværs af alle projekter. Planlæg ressourceallokering og roller i projekter på både aktiviteter og arbejdsomfang, med ugentlig, månedlig eller kvartalsvis periodisering. Få overblik over overbookinger og tilgængelighed af ressourcer pr. ressource, rolle, afdeling eller periode. 

Prioriter projekterne i porteføljerne ved hjælp af fleksibel styring af prioritetstyper. 

Se både den aggregerede aktuelle status i porteføljen i forhold til fleksible statustyper og hvordan det går med de enkelte projekter.  

Få et klart og detaljeret billede af porteføljernes økonomiske status.  

Få kontrol over projektplanlægning ved hjælp af klare Gantt-diagrammer. Læs projektets aktuelle status og planlægning.

Generer rapporter i systemet i tabelformat eller som interaktive diagrammer. Opret beslutningsgrundlag og analyser kompileringer med parametre som fordel, tid, omkostninger, projekttype, prioritet og status. Træk vigtige konklusioner ud ved hjælp af alle data. Eksporter til færdige Powerpoint-skabeloner, der kan tilpasses efter behov. Systemet leveres med en kraftfuld og fleksibel analysedel til grafisk præsentation.

En del af en
samlet løsning

CANEA Project er et af fem brugervenlige moduler, der indgår i vores platform CANEA ONE. Modulerne kan sagtens bruges hver for sig, og tilsammen udgør de et samlet system til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

it-losningar-projektportfoljhantering-canea-kan-produktportfoljhantering
ERFARING

CANEA er mestre
i styring af projektporteføljer

Styringen skal være skræddersyet til hver organisations unikke behov med hensyn til ressourcer, aktiviteter, arbejdsgange, information og nøgletal, for at porteføljestyringen bliver en succes. CANEA har stor erfaring med at designe og optimere projektporteføljer og værktøjet vi bruger er gennemtestet med en komplet funktionalitet til alle typer organisationer og projekter.  

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

Vil du vide, hvordan
vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet organisationer med at udvikle sig.  Kontakt vores eksperter for en demo, prisinformation eller mere materiale om CANEAs produkter og services på området.