Strategiudvikling

En god strategi står ikke bare på papiret.
Den ligger i dine medarbejderes engagement.

Konkrete strategier
er mere succesfulde

Verden omkring os ændrer sig i et stadig hurtigere tempo, hvilket betyder, at virksomheder oftere skal verificere og opdatere deres strategier. Derudover skal strategierne være konkrete for at have en reel effekt. Det kræver en klar sammenhæng mellem strategien og de operationelle aktiviteter. Med vores systematiske tilgang og processtyring bliver strategien realistisk, udfordrende og forankret.
 
Ifølge forskning offentliggjort i Harvard Business Review lykkes det kun 10% af alle organisationer at implementere deres strategi. Vi hjælper vores kunder med at blive en del af de ti procent.
Fordele

Sammen skaber vi et godt fundament

Vi har i flere år med stor succes samarbejdet med bestyrelser og ledelser i mange typer virksomheder om at definere, implementere og videreudvikle strategiarbejdet. De strategier, vi laver, er kendetegnet ved:

icon-royal-group-tickmark
Fælles målbillede

Når bestyrelse, ledelse og medarbejdere trækker i samme retning, bliver effekten mere mærkbar. 


icon-ocean-puzzle
Tydelig retning

Det, der bidrager mest til strategien, sættes i fokus, hvilket betyder, at beslutninger og prioriteringer bliver tydelige.

Icon-pine-bulb
Systematisk arbejde med strategi

Tydeliggør, hvad der skal gøres i løbet af regnskabsåret; derudover registrerer vi ændringer i forholdene, så vi løbende kan holde strategien aktuel.

icon-heroblue-screen-person
Opfyldelse af mål

Klare mål og handlingsplaner bidrager til, at den valgte strategi bliver realiseret.

konsult-strategi-strategiutveckling-realistiskt-utmanande
Arbejdsmetoden

Realistisk, udfordrendeog forankret

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke situation og bruger metoder baseret på en række forskellige værktøjer mv. Men for at strategiarbejdet skal lykkes, skal medarbejderne inddrages i hele processen. Det skaber det engagement, der skal til for at opnå varige resultater. 
konsult-strategi-strategiutveckling-hjalpt-foretag-utvecklas
Erfaring

I tre årtier har
vi hjulpet virksomheder med at udvikle sig

Til at hjælpe os har vi erfarne managementkonsulenter, engagerende kursusforløb og omfattende IT-løsninger. Men da ingen udfordringer er ens, starter vi altid med at lytte til dig som kunde for at danne os et billede af situationen. Den nuværende situation kombineret med det ønskede resultat, danner grundlag for de tiltag, vi efterfølgende foreslår.

Flere af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive mere effektive og rentable. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvilke vi har arbejdet med.

Vores komponenter til udvikling af strategier og ledelsesfunktioner
Forretningsmodel

Udspringer fra en virksomheds forretningsidé og beskriver både detaljeret og forenklet, hvordan virksomheden skaber forskellige typer værdi

 

Forretningsplanlægning

Med forretningsplanlægning fastlægger en organisation sin langsigtede strategi, hvad den ønsker, og hvordan den vil nå sine mål. Det munder ud i en forretningsplan.

Balanced Scorecard

Balanced scorecard betyder at fokusere på en velvalgt gruppe af mål og bruge dem til at blive enige om den strategiske retning og kommunikere den.

 

Interim leder

En interim leder fra CANEA har stor erfaring med virksomhedsledelse fra tidligere lederstillinger og/eller flere opgaver som managementkonsulent. 

 

Målstyring og nedbrydning

Med målstyring og målnedbrydning kan du samle organisationens medarbejdere i et aktivt arbejde i en fælles retning og i forlængelse heraf udvikle en kultur af løbende forbedring.

 

Omverdensanalyse

Strategiudvikling kræver et godt billede af en organisations omverden, dens marked og konkurrenter. CANEA bidrager med erfaring, dataindsamling og -analyse samt nye perspektiver.  

 

Strategisk situationsanalyse

Formålet er at danne et billede af den nuværende situation og forudsige, hvordan situationen vil ændre sig i fremtiden. Analysen skal med andre ord både give kortet og beskrive de retningsvalg, organisationen står over for.

 

Benchmarking

Et stærkt værktøj til at finde mulige forbedringer i din egen virksomhed og identificere og implementere best practice.

 

Værdiskabende bæredygtighedsarbejde

Med systematisk bæredygtighedsarbejde kan en virksomhed reducere miljøpåvirkningen, sygefraværet, arbejdsrelaterede skader, modvirke korruption og diskrimination og øge det økonomiske resultat. 

Ledelsesprocesser

Vigtige ledelsesprocesser kan f.eks. være udvikling og konkretisering af organisationens strategi og mål, budgettering, strategisk risikostyring og opfølgning. 

 

Risiko- og krisestyring

Med systematisk risikostyring undgår du unødvendige omkostninger og problemer, før de opstår, og med krisestyring forhindrer du, at små kriser bliver store. ISO9001:2015 har en række krav til dette.

Cirkulære forretningsmodeller

Baseret på lukkede livscyklus-loops og tre principper: Genbrug og genanvendelse af produkter og materialer, minimering af affald og forurening samt regenerering af miljø og natur. 

Systematisk markedsudvikling

Det planlagte og metodiske arbejde med at kortlægge kundernes behov og ønsker, analysere omverdenen, definere mål og strategier samt implementere og følge op på disse på en effektiv måde. 

Innovation

Ved hjælp af konsensus om innovation, analyse af organisationens vilkår og innovationsmodenhed giver vi anbefalinger og lægger fundamentet for et vellykket innovationsarbejde.

Resultat

Tallene taler for sig selv

Du skal ikke bare tage vores ord for, at vi virkelig ved, hvad vi laver. Vi lever det, vi lærer andre, og har grundigt undersøgt, hvad vores kunder synes. Målbare resultater er noget af det bedste, vi ved – ikke mindst når de så tydeligt taler til vores fordel. Nedenfor finder du også eksempler på, hvilke virksomheder vi har arbejdet med gennem årene. Der er helt sikkert en reference, der er relevant for netop din organisation.

90%

af vores kunder føler, at CANEA har skabt varig værdi.

97%

af vores kunder mener, at vores konsulenter har et godt kendskab til området, analytisk evne og indsigt i kundevirksomhedens vilkår.

99%

af vores kunder mener, at vores konsulenter har gode samarbejds- og ledelsesevner, godt engagement og god pædagogik.

4,7

Gennemsnitskarakteren vi får
i kursusevalueringer.

Vi er i gang med vores tredje år med forbedringsarbejde, med støtte fra CANEA, hvilket har ført til, at vi har forbedret resultatet med DKK 8-10 millioner i perioden.
John Saldin_sv_low-1

Kontakt os

Tag det første skridt i din strategiudvikling – kontakt os, så kan vi fortælle dig mere.