Fra vision til virkelighed med effektiv målstyring

Nutidens organisationer skal være hurtige – agile – og kunne justere deres strategi, når verden omkring dem ændrer sig. Men det er en stor udfordring at få alle med på forandringen. Strategien skal knyttes til det daglige arbejde for at det vil lykkes. 

Gør dine strategier til virkelighed

Mange strategier bliver møjsommeligt udarbejdet og præsenteret i en PowerPoint-præsentation for så at gå i glemmebogen efter et par uger.

Problemet er sjældent selve strategien, men at den ikke er forankret i organisationen. Almindelige forhindringer er uklare prioriteringer og at man laver planer og aktiviteter, der ikke har nogen klar sammenhæng med strategi og mål.

Ud over overordnede rammer og en proces for strategiarbejdet er der brug for et værktøj, der giver et samlet billede af virksomheden. Og som hjælper med at bryde strategien ned i klare delmål, så alle kan fokusere på de aktiviteter, der virkelig bidrager til det overordnede mål.

Nøglen til succes ligger ikke i et strategidokument, men afhænger af medarbejdernes vilje og engagement. Når alle forstår, hvordan strategien hænger sammen med den daglige drift og føler sig involveret, øges motivationen og kraften i implementeringen. 

Målstyring –
en iterativ proces

Ligesom strategiudvikling, handler målstyring om at forsøge at opnå et bestemt resultat ved hjælp af operationelle planer med udgangspunkt i den nuværende situation. For at lykkes skal du følge op og evaluere resultatet af de gennemførte ændringer. Hvis resultatet ikke blev det forventede, skal enten strategien, de operationelle planer eller målet, eller en kombination af disse, ændres.

  • Udvikling af strategien
  • Planlægning af implementeringen
  • Udarbejdelse af operationelle planer
  • Opfølgning og evaluering
CANEA ONE vil hjælpe os med at få et større engagement fra vores medarbejdere omkring vores strategi, men frem for alt en rød tråd og konkrete arbejdsmetoder, der yderligere øger chancerne for, at vi når vores mål.
TEKNOLOGI

Vælt muren mellem
strategi og ledelsessystemer

Digitaliser strategien, gør den levende og skab engagement ved at tydeliggøre dens forbindelser til den daglige drift med CANEA Strategy. Modulet har flere smarte funktioner til at bryde målene ned, visualisere og rapportere, hvilket er med til at sætte fart på strategiarbejdet. Mange systemer kan generere nøjagtige data, men CANEA Strategy gør det nemmere at forstå, hvordan det hele hænger sammen, og hvad der skal gøres, især når modulet bruges sammen med andre moduler i CANEA ONE. Det bliver nemt at finde det rette fokus i arbejdet.Det vil sige, at der opnås maksimal synergi, når "Hvad?" og "Hvor?" bliver integreret ved at bruge flere moduler i CANEA ONE på samme tid:

  • Strateginedbrydningen er knyttet til de strategiske tiltag og projekter.
  • Korrigerende foranstaltninger drives integreret med målarbejdet.
  • Strategisk ledelsessystemsdokumentation er knyttet til strategien.
  • Procesmålene vises i realtid i proceskort.

Billedet nedenfor er en skematisk beskrivelse af vores gennemtestede metode til implementering af strategier og arbejde med målstyring i en organisation.

Strategiprocessen


Arbejd med målstrukturen og få et klart billede af, hvordan visionen skal nås. Bryd strategien ned på flere niveauer, f.eks. pr. organisatorisk enhed.  

Nøgletal vises som tydelige grafiske diagrammer og objekter, så det er nemt at følge med i forretningen – både i detaljer og på et overordnet niveau.

Igangsæt strategiske initiativer og giv ledelsen kontrol over, hvordan de udføres, samtidig med at projektteamet kan se, hvordan de bidrager til at nå organisationens mål.

Startsiden kan konfigureres efter den indloggede bruger, hvilket betyder, at du nemt og hurtigt får de oplysninger, der vedrører dig.

Hvis strategien ændres, eller hvis et nøgletal ikke opnås, kan du igangsætte handlinger, der giver fuld processtøtte, kontrol, sporbarhed og opfølgning på arbejdet.

CANEA Strategy kan integreres, så informationen til dine nøgletal hentes automatisk, f.eks. fra dit økonomi- eller produktionssystem.

CANEA Strategy
– en del af en samlet løsning

CANEA Strategy er et af fem brugervenlige moduler, der indgår i vores platform CANEA ONE. Modulerne kan sagtens bruges hver for sig, men tilsammen udgør de et samlet system til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

it-losningar-malstyrning-woman
ERFARING

CANEA er
mestre i målstyring

Vi har specialiseret os i, hvordan organisationer kan koble deres daglige arbejde til strategien for at sikre, at de når deres mål. Ved hjælp af vores IT-løsninger og gennemtænkte rammer for strategiarbejdet skaber vi en rød tråd hele vejen fra strategi til implementering.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

Vil du vide, hvad
vi kan gøre for dig?

I 30 år har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre. Kontakt vores salgsrepræsentanter for prisinformation eller få mere materiale om CANEAs metoder til at skabe levedygtige og effektive ledelsessystemer, der opfylder alle krav inden for forskellige standarder.