Transformation

Forbedring er godt. Fornyelse er bedre.

Transformationder
giver udbytte

Transformationer og udviklingstiltag igangsættes og drives for at skabe udbytte. For at få succes skal de begge implementeres på en struktureret måde og tage hensyn til de menneskelige aspekter.  

En nødvendig transformation kan involvere fornyelse på forskellige områder. Det kan være teknologisk, kompetencemæssigt, strukturelt, strategisk, færdighedsorienteret, digitalt eller organisatorisk, for blot at nævne nogle få. Hvor fokus skal ligge, er forskelligt fra sag til sag, men én ting er fælles, transformationen skal være en håndgribelig forandring.  

Vi er specialister i at gå fra idé til succesfuld forandring i komplekse organisationer. Vores tilgang til projekt-, program- og porteføljestyring samt forandringsledelse og innovation garanterer en systematisk og målrettet ledelse.  

Når du har brug for udvikling og fornyelse, har vi arbejdskraften og metoderne til at implementere det.

6 fordele

Sammen gør vi din transformation struktureret og effektiv

I mange år har vi med succes arbejdet med virksomheder i flere brancher for at skabe og implementere brugbare systemer, når det kommer til transformationer. Vores kunder har nået en højere projektmodenhed og en øget evne til at realisere udbyttet af deres fornyelsesinitiativer. 

Vores indsats giver:  

icon-ocean-group-tickmark
Effektiv implementering

Transformationen udføres effektivt og under hensyntagen til de menneskelige aspekter.  

icon-heroblue-puzzle
Balanceret ressourceforbrug

Det er vigtigt at undgå suboptimering af ressourcer og delprocesser.

icon-mint-screen-person
Effektive arbejdsmetoder

En succesfuld transformation opnås med strukturerede og udviklende arbejdsmetoder.

Icon-ice-list-tickmark
Fordelagtige forudsætninger

Vi lægger grundlaget for fortsat at kunne skabe fordele ved fremtidige tiltag.

icon-lavender-group-tickmark
Optimeret udbytte

Vi bidrager med en blanding af tiltag, der resulterer i et optimeret udbytte.

Icon-pine-bulb
Vellykkede projekter

Projekter, der overholder deadline og budget og opfylder ressourcekravene, bliver en naturlig del af virksomheden for vores kunder.     

Konsult transformation
Arbejdsmetoden

Tæt på kunden, struktureret og efter best practice

Succesfulde transformationer er et resultat af både de strukturelle ændringer og medarbejdernes engagement. Alle de metoder og modeller, vi bruger, er baseret på forskning og best practice.
konsult-transformation-gedigen-erfarenhet
Erfaring

Solid erfaring med komplekse fornyelsesprojekter

Vores konsulenter har stor erfaring fra en række brancher i projektledelse af komplekse forandringsprojekter, såsom transformationer og i brug af metoder som projekt-, portefølje- og programstyring. Vores arbejde er baseret på vores samlede erfaring, den nyeste forskning og de bedste metoder. Og vi arbejder tæt sammen med dig som kunde. Kendskab til din organisations vilkår og det ønskede resultat af forandringen afgør retningen og metodevalget.
Vores komponenter til at gennemføre transformationer
Projektleder

Vi leverer services til styring af projekter, der handler om reorganisering, effektivisering, forretningsudvikling, centralisering eller introduktion af nye forretningskritiske IT-systemer. 

 

Projektmodel

Vores iterative projektmodel indeholder en struktur for, hvordan projekter skal afvikles, hvilke roller projektledelsen har brug for og skabeloner, der understøtter projektlederne. 

 

Forandringsmetode

En veldefineret og gennemarbejdet forandringsmetodologi giver en stabil ramme til at gøre medarbejderne involverede og engagerede i stedet for blot at reagere med modstand på forandringerne.

 

Projektmodenhedsanalyse

Virksomheder med høj projektmodenhed viser markant bedre resultater i form af projekter, der holder budgettet, leverer til tiden og opfylder stillede krav.

 

Portefølje- og programstyring

Porteføljestyring handler om, hvordan udvælgelse, opstart, prioritering, kontrol, koordinering og opfølgning af projekter foregår, og programstyring handler om at varetage relaterede projekter i programmer, så ressourcer og effekter kan koordineres.

 

Forandringsanalyse

En forandringsanalyse viser, hvilket niveau af forandringsledelse, der skal anvendes, og afklarer, hvilke tilgange der er passende.

 

 

Forandringsledelse

Uanset om det handler om at implementere et nyt system, nye rutiner eller at reducere omkostningerne, er der behov for en ændring i tankegang og arbejdsmetoder. Det kræver planlægning og ledelse.

 

Agile Center of Excellence

Et lille, dedikeret team af eksperter, der implementerer en agil måde at arbejde på, og som bliver, indtil organisationen har opbygget nok viden til selv at drive arbejdet fremad.

 

Virtuelt projektkontor

Vi kan tilbyde et virtuelt eller outsourcet projektkontor som et omkostningseffektivt alternativ til et internt projektkontor.

 

 

 

Innovation

Ved hjælp af konsensus om innovation, analyse af organisationens vilkår og innovationsmodenhed laver vi anbefalinger og lægger fundamentet for succesfuldt innovationsarbejde.

 

Nogle af vores kunder

Vi er i gang med vores tredje år i forbedringsarbejdet med støtte fra CANEA, hvilket har ført til, at vi har forbedret resultatet med SEK 10-12 millioner i perioden.
Lennart Grundel_sv_low-1

Kontakt os

Tag det første skridt i din transformationsudvikling – kontakt vores specialist Lennart Grundel, så vil han fortælle dig mere.