Audits - sikrer, at det blev som det var tænkt

Og en gylden mulighed for at forbedre sig som organisation, hvad enten der er tale om en intern audit, leverandøraudit, regulatorisk audit, certificeringsaudit eller projektaudit.

Effektivt værktøj til øget konkurrenceevne

For at få succes på et marked med benhård konkurrence skal man være fremsynet, tilpasningsparat, kreativ og villig til at lære af sine fejl. For det er næsten umuligt at undgå fejl, suboptimeringer eller forglemmelser, når man leverer komplekse produkter eller tjenester.

En audit handler ikke om at fordele skyld eller at udpege individuelle medarbejdere. Tværtimod. Det handler om at identificere krav, der ikke er opfyldt, hvad der i de enkelte processer eller rutiner er årsag til manglerne, og hvor der er størst potentiale for forbedringer.

Hvis ledelsessystemet f.eks. er certificeret efter en standard som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001, forventer certificeringsorganet en klar planlægning af disse audits og en samlet rapport med forslag til tiltag.

Korrigerende og forebyggende forslag skal vurderes, implementeres og følges op på en struktureret måde, og ressourcepersoner inddrages og holdes orienteret. Så er et velfungerende ledelsessystem som CANEA ONE til stor hjælp.

Udfordringer

Det er ofte svært at få auditaktiviteter til at blive accepteret og integreret som et naturligt forbedringsværktøj. Det ender ofte med at forskellige typer af audits er spredt ud på forskellige "øer", hvilket gør det besværligt, tidskrævende og vanskeligt at administrere.

Det gør det svært både at danne et samlet billede af forretningen og en dybere forståelse af tingenes tilstand. En audit bliver mere en brandslukningsøvelse og mindre en implementering af langsigtede korrigerende eller forbedrende tiltag. Og opfølgning af resultater går ofte i glemmebogen.

CANEA ONE er et vigtigt værktøj i den daglige drift, og det omfatter arbejde med kontroller, audits og arbejde med afvigelser.

Derfor skal du vælge CANEA

CANEA har stor erfaring med at designe og digitalisere auditprocesser, der optimerer en bestemt virksomhed, overholder gældende standarder og opfylder kravene i ledelsessystemet. Og vi tilpasser både arbejdsmetoder og ledelsessystemer til den enkelte organisations vilkår og behov.

Men vi nøjes ikke med "bare" at levere konsulentbistand og IT-løsninger. Vi gennemgår de digitaliserede metoder på vores kurser såsom Intern audit 9001, Intern audit 27001, Intern audit IATF 16949, Arbejdsmiljørevision 45001 og Lead auditor.

Kundefordele

En smart auditstyring: 

  • Faciliterer planlægning og udførelse af alle typer revisioner/audits uanset standard eller myndighedskrav. 
  • Sikrer at helheden er dækket og alle krav er opfyldt. 
  • Gør det nemmere at opdage defekter og at implementere tiltag og forbedringer. 
  • Faciliterer involvering af relevante interessenter og formidling af information via e-mail.
  • Gør det nemt at oprette en struktureret og gennemsigtig revisionsrapport med ganske få klik.
  • Reducerer administration og spildtid, da alt er samlet ét sted med en klar ansvarsfordeling samt påmindelser og advarsler. 
  • Giver dybere indsigt i grundlæggende årsager og konsekvenser, når data indsamles og analyseres.
Teknologi

Et brugervenligt og fleksibelt system til auditstyring

CANEA Workflow er et værktøj, der automatiserer, kvalitetssikrer og fremskynder sagsprocesser. Det forenkler rapporteringen og samler alle typer afvigelser ét sted. Eksempelvis interne afvigelser, revisionsafvigelser, leverandørafvigelser, produktafvigelser med mere.
 
Analyser, statistik og rapporter i CANEA Workflow giver dig et uovertruffent overblik over processerne. Du kan nemt se, hvad der til enhver tid er i gang, hvad der er forsinket, hvad der prioriteres, hvem der har ansvaret osv. Ingen sager falder længere ned mellem stolene, og du har altid et korrekt beslutningsgrundlag.

 

Hjælper dig med at planlægge alle typer audits. Få en løsning med digitale tjeklister og skabeloner og saml al planlægning ét og samme sted i værktøjet. Få beskeder og påmindelser.

Systemet giver dig et godt overblik over alle planlagte, igangværende og gennemførte audits – kategoriseret og sorteret efter behov. Opret valgfri visninger, der viser adviserede, forsinkede eller prioriterede audits.
Digitaliserer håndteringen af alle afvigelser, observationer og forbedringer knyttet til audits på en struktureret måde. Faciliterer både rapportering, håndtering og opfølgning på alle forhold, der vedrører en audit.
Værktøjet letter samarbejdet i auditteamet og med alle ansvarlige for tiltag og opfølgning. Alle informationer, undersager, filer og kommunikationer samles i auditsagerne for nem adgang, nu og i fremtiden.
Det er nemt at kommunikere direkte i værktøjet og e-mail kan kobles til sagerne både manuelt og automatisk. Det er nemt at vedhæfte filer til audits, og det er nemt at eksportere auditoplysninger til færdige eksportskabeloner til ekstern korrespondance.
Opfølgning af audits understøttes af den indbyggede analysefunktion. Alle audit- og observationsdata er analyserbare. Opret rapporter og diagrammer, der viser omkostninger, fejlkoder, sværhedsgrader, produktkategorier osv., for at give mere indsigt og bedre beslutningstagning.

En del af en 
samlet løsning

CANEA Workflow er et af fem brugervenlige moduler, der indgår i vores platform CANEA ONE. Modulerne kan sagtens bruges hver for sig, og tilsammen udgør de et samlet system til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

it-losningar-revisioner-integrerat-anvandarvanligt-system
Et integreret og brugervenligt system

Fordelen ved, at auditstyringen er fuldt integreret med ledelsessystemet og målstyringen er, at det bliver nemmere at følge op på KPI'er og mål og finde eller linke til de relevante dokumenter i ledelsessystemet, der er berørt af eventuelle afvigelser.

Systemet konfigureres direkte i browseren ved hjælp af intuitive menuer. Formularlayout, indstillinger, flows, forretningslogik og regler indstilles efter dine ønsker og forudsætningerne for den aktuelle proces. Det kræver ikke IT-færdigheder, men kan administreres løbende selv af dem, der sjældent bruger systemet.

Veldesignede visninger giver et øjeblikkeligt overblik over igangværende, forsinkede eller prioriterede sager. Rapporteringen kan ske via en mobil grænseflade, som kan håndtere vedhæftede billeder, og en analysemotor hjælper med at afklare sammenhænge og drage konklusioner.

it-losningar-revisioner-canea-kan-revisionshantering
Erfaring

CANEA er mestre i auditstyring

For at auditstyringen skal blive en succes, skal måden at arbejde på tilpasses din organisations behov og situation med hensyn til f.eks. ressourcer, aktiviteter og information. Vi har mange års erfaring med auditstyring og tilbyder ikke kun en komplet IT-løsning, men også viden i form af kurser og kyndige konsulenter.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

Vil du vide, hvordan
vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre . Kontakt vores eksperter for pris eller få mere materiale om CANEAs metoder til at skabe levedygtige og effektive ledelsessystemer, der opfylder alle krav inden for forskellige standarder.