Med god risikostyring undgår du krisestyring

De fleste beslutninger og tiltag er forbundet med risiko,
især dem, der kun involverer business as usual.  

Hvad er
en risiko?

Definition:

En eller flere hændelser eller omstændigheder, som, hvis de indtræffer, sandsynligvis vil påvirke virksomhedens resultater.  

Der er flere forskellige risikotyper: 

 • Eksterne risici 

 • Strategiske risici 

 • Projekt risici 

 • Proces risici 

 • Leverandør risici 

 • Miljø risici 

 • Arbejdsmiljø risici

 • Informationssikkerheds risici 

Faren ved en
ufuldstændig risikostyring

Ofte mangler organisationer både systematik og viden, når det kommer til risikostyring. Det kan udføres af en uerfaren person, hvilket kan føre til, at ledelsen opfattes som en administrativ byrde, der ikke giver nogen direkte fordel. Og uventede problemer, der opstår, håndteres ved brandslukning med unødig forsinkelse, stress og frustration til følge. Alt dette kan forhindres med en effektiv risikostyring kombineret med effektive tiltag.  

Nogle grundlæggendeprincipper for mere effektiv risikostyring

Man skal have overblik for at kunne koordinere risikostyringen i en hel organisation, så forskellige dele ikke agerer forskelligt. Med en centraliseret og systematisk risikostyring øges deltagelsen, mens styring er højere oppe på dagsordenen. Ved at kontrollere og "automatisere" håndteringen af hændelser kan du løbende forbedre arbejdsmiljøet. Endelig bør effekten af risikoarbejdet måles, så resultaterne på både kort og lang sigt kan retfærdiggøre omkostningerne. 

Vi er i gang med vores tredje år med forbedringsarbejde, med støtte fra CANEA, hvilket har ført til, at vi har forbedret resultatet med SEK 10-12 millioner i perioden.

Sådan arbejder
vi med risikostyring

Vi har altid et helhedssyn på til risikostyring, som er en naturlig del af vores ledelsessystem CANEA ONE. Styringen er nem at administrere og tilpasse til virksomhedens varierende behov. Systemet tilbyder sagsstyring med understøttelse af f.eks. analyser som SWOT, FMEA og forskellige typer af årsagsanalyser, alt efter hvilken metode eller arbejdsmåde der vælges.

Systemet understøtter også risikostyring ud fra et livscyklusperspektiv. På den måde integreres risikostyring i det daglige arbejde og bliver ikke til en engangsbegivenhed, der kun sker for syns skyld.

Risici kan til enhver tid identificeres og skal være nemme at registrere. Tag et billede med mobiltelefonen og registrer risikoen eller indtast risici, som du identificerede på et møde.
Vurderingsmetoden kan være forskellig, men systemet understøtter din måde at arbejde på, uanset om det er en simpel vurdering, der laves, eller om du har en mere avanceret måde at arbejde på. Det vigtige er, at du får god compliance og medarbejderne har en god støtte.
Systemet giver mulighed for at planlægge tiltag ud fra risikoen. Der kan planlægges både kortsigtede og langsigtede tiltag, og der kan f.eks. knyttes ansvar og tidsplaner til tiltagene.
Alle risici og tiltag kan nemt overvåges og følges op i realtid i visninger. Vælg valgfri filtrering, sortering og kategorisering for at få et optimalt overblik.
CANEA ONE giver dig mulighed for at analysere al information og alle tiltag, der kan knyttes til risiciene. Med overskuelige diagrammer dannes der en forståelse og visualisering af informationen mht. status, antal, risikoværdier, omkostninger mv. 
Den enkle måde at konfigurere formularer, arbejdsgange og logik i systemet, giver dig en løsning til præcis de måder, du arbejder på – plus at alle typer risikostyring kan samles i ét og samme system.

Risikostyringsprocessen

Vores tilgang er baseret på den internationale standard ISO 31000 - Risikostyring - principper og retningslinjer. 

risk management

Vores vigtigste fordele

 • Vi samler alle former for risikostyring i én og samme løsning.

 • CANEA ONE er et fleksibelt system, der nemt kan tilpasses til forskellige virksomheders forskellige behov.

 • Risikostyringen er integreret i ledelsessystemet, hvilket betyder, at de tiltag, vi foreslår, får en bedre effekt.

 • Risikostyringen bliver naturligt knyttet til det langsigtede arbejde med overordnede mål via CANEA Strategy.  

 • Vi er skarpere end mange af vores konkurrenter, når det kommer til compliance – det gælder bl.a. standarderne ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og andre branchekrav.  

De vigtigste
fordelefor dig som kunde

 • Organisationer, der er opmærksomme på risici, og allokerer tilstrækkelige ressourcer til risikostyring, beskytter sig selv mod usikkerheder, øger trygheden hos medarbejderne og øger deres chancer for fortsat succes.

 • Mindre spildomkostninger, tab og færre unødvendige udgifter.

 • Bedre effekt af risikobegrænsende tiltag med et integreret ledelsessystem med indbyggede påmindelser om opfølgning.

 • Lettere at vise interessenter og myndigheder, at organisationen er proaktiv og lever op til de relevante krav.

En del af en
samlet løsning

CANEA ONE har fem brugervenlige moduler. Modulerne kan sagtens bruges hver for sig, men tilsammen udgør de et samlet system til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

it-losningar-riskhantering-canea-kan-riskhantering
ERFARING

CANEA er mestre
i risikostyring

For at risikostyringen skal blive en succes, skal måden at arbejde på tilpasses din organisations behov og situation med hensyn til f.eks. ressourcer, aktiviteter og information. Vi har mange års erfaring med risikostyring og tilbyder ikke kun en komplet IT-løsning, men også viden i form af kurser og kyndige konsulenter.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere lønsomme. Her er nogle eksempler på dem, vi har arbejdet med indtil videre.

Vil du vide, hvordan
vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet organisationer med at udvikle sig. Kontakt vores eksperter for en demo, pris eller mere materiale om CANEAs produkter og services på området.