Informationssikkerhed danner grundlaget for
al aktivitet

Systematiser og strukturer virksomhedens informationssikkerhedsarbejde ved hjælp af CANEA ONE.

Fortsat digitalisering forudsætter informations-sikkerhed

Informationssikkerhed omfatter al information, uanset format og medie, såsom beskyttelse af immaterielle aktiver, IT- og cybersikkerhed. Forretningskritiske oplysninger skal være nøjagtige, fortrolige og tilgængelige for relevante interessenter for at opfylde kriterierne for informationssikkerhed.

Det anslås, at 70-85 % af virksomhedsaktiver er digitale. I en verden, hvor data og information lagres digitalt, bliver evnen til at administrere, kontrollere og sikre dem stadig vigtigere. De virksomheder og organisationer, der administrerer deres digitale information bedst, vil klare sig bedre end sammenlignelige virksomheder.

Med andre ord kan organisationer, der arbejder strategisk med informationssikkerhed, opnå fordele som øget konkurrenceevne, færre forstyrrelser af samfundskritiske tjenester eller højere patientsikkerhed. Derudover bliver arbejdsmiljøet både bedre og mere sikkert.

Men sikkerhed har en pris, så det er vigtigt at have både en relevant digital strategi og adgang til de rigtige værktøjer og kompetencer. For at opnå det skal du finde ud af, hvad der er værd at beskytte, og hvilken type information og data, der er forretningskritisk. Gennem årene har CANEA hjulpet forskellige typer organisationer inden for en række brancher med at sikre deres missionskritiske informationer.

Almindelige mangler i informationssikkerheden

Gennem årene er vi kommet i kontakt med organisationer, der har stået over for en række udfordringer. Det har bl.a. handlet om:

1

Overholdelse af love og regler.

2

Risikoen for cyberangreb.

3

Lav bevidsthed om eller dårlig kontrol og manglende struktur i arbejdet med informationssikkerhed.

4

Kunde, der har udført visse arbejder på området, men ikke er certificeret efter ISO 27001.

5

Eksterne konsulenter, der kender teorien omkring informationssikkerhed, men ikke forstår kundens system eller omvendt – kundens systemeksperter, der ikke kender teorien.

6

Manglende tilbagevendende opfølgning og evaluering af det eksisterende ledelsessystem for informationssikkerhed.

CANEA's kompetence og mulighed for at vejlede i etableringen af opbygningen af systemet er noget, vi ikke har oplevet hos tidligere leverandører. Jeg anbefaler på det kraftigste CANEA ONE til andre Life Science-virksomheder, der har brug for e-signaturer, læsekvitteringer og sporbarhed. Systemet er fleksibelt, når det er nødvendigt og robust, når det er nødvendigt.

Ledelsessystemet,
der gør arbejdet med informationssikkerhed lettere

Vores løsning på udfordringerne ved at arbejde med informationssikkerhed, og det, der gør os unikke i forhold til vores konkurrenter, er den brugervenlige ledelsessystemplatform CANEA ONE.

Risici er centrale, når man arbejder med informationssikkerhed. CANEA ONE sikrer, at arbejdet udføres systematisk og med et samlet overblik baseret på best practice, så der ikke er nogen åbne sikkerhedshuller.

For dem, der ønsker at blive certificeret efter ISO 27001, er det vigtigt at udvise modenhed omkring de kontroller, der er nævnt i standardens bilag A. CANEA ONE gør det nemt at bevare overblikket og arbejde systematisk med modenheden af alle kontroller på en transparent og sporbar måde.

Et korrekt overblik sikrer, at informationsaktiverne bliver håndteret med den rette sikkerhed og i overensstemmelse med gældende lovkrav. Tilknyttede risici, foranstaltninger og mulige leverandører knyttes derefter til hvert aktiv, så arbejdet med at beskytte aktivet synliggøres.

Leverandørkontakter repræsenterer en potentiel sårbarhed, hvilket gør den integrerede styring med klar opfølgning i CANEA ONE ekstra vigtig. Styringen af sikkerheden for leverandørerne er naturligt indarbejdet i den øvrige styring af informationer knyttet til disse såsom audits, vurderinger osv. Dette sikrer, at der bliver lavet en helhedsvurdering ud fra organisationens samlede behov, og at dobbeltarbejde dermed undgås.

Informationssikkerheden øges markant med en veltilrettelagt og gennemført onboarding af nye medarbejdere, så de får øget viden og bevidsthed allerede fra starten. Og omvendt, når medarbejdere forlader organisationen, skal offboardingen ske lige så systematisk, så vigtige sikkerhedshuller ikke ved et uheld står åbne. Begge processer understøttes af tilpassede sagsforløb i CANEA Workflow.
CANEA ONE støtter det fælles arbejde med at etablere en pålidelig kontinuitetsplan. Når den er opdateret, sendes der automatiske meddelelser ud til berørte interessenter. Systemet sikrer, at det er nemt at følge op på, om interessenterne har modtaget og forstået informationen.

En del af en
samlet løsning

CANEA ONE har fem brugervenlige moduler. De kan bruges selvstændigt, men tilsammen udgør de en samlet løsning til effektiv virksomhedsledelse, der forbinder strategier, projekter, processer, sager og dokumenter.

Kundefordele

 • Forretningskritiske oplysninger og aktiver identificeres.
 • Forretningens risici opgøres og styres på en struktureret måde, hvilket også gælder risikoen og konsekvenserne af et cyberangreb.
 • Kravene i ISO 27001 er opfyldt, og compliance styres regelmæssigt, hvilket øger forretningsmulighederne.
 • Registret over informationsaktiver bidrager til overholdelse af eksempelvis GDPR, fordi det er nemt at holde styr på, hvor forskellige typer af persondata opbevares. Det bliver dermed lettere at opfylde kravet om at kunne slette alle oplysninger om en bestemt person, hvis denne ønsker det.
 • Standardiserede arbejdsmetoder, kontrol med, hvor information opbevares, og hvem der ejer dem, sporbarhed og overblik er fordele, der opstår automatisk.
 • KPI’er følges op og visualiseres med Risk Management Dashboard.
 • Styrende dokumenter oprettes og gøres tilgængelige med effektiv livscyklusstyring.
 • Onboarding og offboarding af personale kan foregår på en struktureret måde.
 • Leverandørvurdering udføres på en ensartet måde og følges løbende op, så risici holdes nede.
it-losningar-informationssakerhet-sakerstaller

Sådan sikrer vi levering af kundefordele:

 • CANEA ONE giver en sammenhængende og pædagogisk tilgang til ledelsessystemet, som øger forståelsen for arbejdet med informationssikkerhed.
 • CANEA ONE er en sikker IT-løsning, der nemt kan tilpasses den aktuelle organisations behov.
 • CANEA ONE implementeres hurtigt og effektivt takket være vores erfarne konsulenter.
 • CANEA ONE er bygget til at være nemt at administrere og holde sig opdateret, hvilket betyder, at styring bliver en naturlig og levende del af medarbejdernes hverdag og ikke et separat system.
informationssakerhet-kan-informationssakerhet
ERFARING

Vi ved, hvordan man beskytter organisationer

For at sikre styringen af en organisations informationsaktiver skal arbejdsmetoderne tilpasses organisationens behov og situation med hensyn til f.eks. ressourcer og aktiviteter. Vi har mange års erfaring med at hjælpe organisationer med at forbedre dette og tilbyder ikke kun IT-software, men også viden i form af kurser og managementkonsulenter.

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive både mere effektive og mere rentable. Her er nogle eksempler på kunder, der bruger CANEA ONE.

Vil du vide, hvordan
vi kan hjælpe dig?

I 30 år har vi hjulpet virksomheder med at blive bedre . Kontakt vores eksperter for pris eller få mere materiale om CANEAs metoder til at skabe levedygtige og effektive ledelsessystemer, der opfylder alle krav inden for forskellige standarder.