CANEA ONE

Fremstillingsindustrien

Fokus på effektivitet og forbedring

CANEA ONE er et ledelsessystem med funktioner specielt tilpasset til fremstillingsindustrien. Ved hjælp af digitalisering og gennemtestede metoder giver vi dig bedre forudsætninger for effektivisering og systematisk forbedringsarbejde.

Baggrunden for den svenske fremstillingsindustris succes er en høj grad af innovation og vidtrækkende produktivitet. Det tog vi højde for, da vi skabte CANEA ONE. Et andet vigtigt kodeord for os er brugervenlighed – for nøglen til et velfungerende ledelsessystem er, at alle medarbejdere i organisationen føler, at de har tillid og viden til at udføre og udvikle deres opgaver.

Icon-ice-screen-person
Effektivitet gennem digitalisering
Fordele ved at bruge CANEA ONE til både strategisk planlægning og operationelle aktiviteter: Lavere omkostninger ved kvalitetsfejl, bedre styring og mindre tid brugt på aktiviteter, der ikke skaber værdi.

icon-heroblue-group-tickmark
Konstant forbedringsarbejde
Mål, overvåg og optimer processer, registrer afvigelser og udfør audits på en struktureret måde. Vores system har funktioner til kunde- og leverandørklager, interne audits, forbedringsforslag, proceskortlægning/-måling, 8D, PDCA og DMAIC.
icon-ocean-puzzle
Komplet løsning til kvalitetssikring

En digitaliseret løsning med integreret understøttelse af Core Tools og processer til kvalitetsarbejde, der gør dig godt rustet til at imødekomme stigende krav og konkurrencen på markedet, såsom: PPAP, APQP, FMEA, LPA, SPC og MSA.

icon-lavender-list-tickmark
Støtte i hverdagen

CANEA ONE er et brugervenligt og intuitivt administrationssystem, der understøtter love og regler og omfatter alle afdelinger i produktionsværdikæden.

De bruger allerede CANEA ONE

CANEA ONE har mange tilfredse brugere blandt tunge aktører i fremstillingsindustrien. Kig nærmere på et par cases nedenfor.

Kunne du tænke dig at vide mere?

Lad en af vores specialister give dig en personlig demonstration af systemet.

Udfordringer i fremstillingsindustrien

Svensk fremstillingsindustri har med succes videreudviklet sine kundetilbud ved at skabe services, der er knyttet til produkterne, f.eks. i form af service, support og udvikling. Det gør virksomhedernes tilbud mere komplette, samtidig med at de får mulighed for at differentiere sig på markedet. Derudover bliver grænsefladen mellem kunde og leverandør både bredere og dybere.

Faktorer som disse er strategisk afgørende i et miljø med hård konkurrence, høje kvalitetskrav og øget kompleksitet inden for forsyningskæder. Internationaliseringen ændrer form og følger ikke længere nogen givne skabeloner, hvilket stiller højere krav til virksomhederne om at finde deres egen måde at nå ud i verden på og til konstant at kunne optimere deres drift.

CANEAs løsning

Vi har udviklet CANEA ONE baseret på 20 års erfaring med ledelsessystemer. Det er hurtigt at komme i gang med og nemt at bruge og vedligeholde. Systemet har integrerede funktioner til styring af strategier, projekter, processer, sager og dokumenter. Ganske enkelt alt, hvad du skal bruge til effektiv virksomhedsledelse.

I over 20 år har vi arbejdet sammen med aktører i fremstillingsindustrien og med succes leveret over 300 implementeringsprojekter af CANEA ONE, hvoraf størstedelen er i netop denne branche.

Funktioner

CANEA ONE er en komplet løsning til både strategisk planlægning og operationelle aktiviteter, der er tilpasset branchens krav.

Håndter alle dine instruktioner, rutiner, tjeklister og andre styrende dokumenter på en sikker måde. Nem upload og redigering af dokumenter med understøttelse af skabeloner, versionsstyring, henvisningsflows, tilladelsesstyring og mere.

Opfølgning på indlæsningen af dine dokumenter foregår nemt gennem læsekvitteringer og indbyggede test til kompetencesikring, som kvitteres af brugeren med elektronisk signatur. Automatiseret
fysisk distribution af dokumenter til opslagstavler, konsulenter, leverandører, kunder mv. CANEA ONE bruges også til en stor del af vores kunders produktdokumentation.

Projektværktøjet giver kontrol over alle kunde- og udviklingsprojekter og gør det nemt at se fremskridt og ressourcer. Det giver mulighed for en standardiseret projekttilgang, såsom APQP, med smarte funktioner til styring af projektmodeller, rammer, skabeloner og beslutninger. Det bliver nemt at kommunikere og inddrage eksterne parter i projektet med delt information, dokumenter og planer, hvor alt er opdateret, tilgængeligt og struktureret ét sted. Nemt at opfylde kravene ifølge IATF.

Ved at kortlægge og beskrive processer tegner der sig et billede af "hvordan" tingene gøres, hvilke forbedringer der er mulige og i hvilke dele, der er behov for samarbejde med andre. Ved hjælp af vores system kan du nemt modellere, kommunikere og gøre processerne klikbare i hierarkier, så alle forstår dem. Enkelheden i procesværktøjet gør opdatering, måling og kontrol nemmere.

I en stærkt konkurrencepræget branche er det vigtigt hele tiden at holde styr på, hvordan processerne fungerer, og hvor du skal lægge dine ressourcer til forbedring og effektivitet. Det er også nødvendigt at have en overordnet plan og et klart mål for, hvad man vil opnå med processerne. Forudsætningerne for at kunne måle processer er, at du har en standardiseret måde at arbejde på og et fast målepunkt at tage udgangspunkt i. CANEA ONE har nu mulighed for at konfigurere og administrere mål, samt tydeligt måle og visualisere, hvordan målene opfyldes direkte i proceskortet. Det giver klarhed for alle involverede i processen og gør der nemmere at lave årsagsanalyser og træffe beslutninger om de rigtige tiltag i virksomheden.

Ved at digitalisere og skabe eksekverbare processer får du bedre håndtering og kontrol med situationen. Processupport, der hele tiden tilpasses skiftende behov og krav, giver dig optimale betingelser. Automatiser arbejdsgangen i processerne og sørg for, at overdragelser sker på den rigtige måde og med den rigtige information. Uovertruffent overblik over processerne i realtid med overskuelige rapporter og diagrammer. Det er samlet set grundlaget for et effektivt forbedringsarbejde og et værktøj til at inddrage både leverandører og kunder i dine processer.

Gennem tiltag, aktiviteter, processer og arbejdsmetoder knyttes strategien til de operationelle aktiviteter på en unik måde. På den måde skabes den røde tråd fra strategisk til taktisk og operationelt niveau. Digitaliser hele kontrolmodellen ved at skabe og detaljere en digital version af strategien inklusive vision, langsigtede mål og tilhørende balanced scorecards med KPI'er og målinger for både medarbejdere, procesejere og ledelse.

CANEA Workflow er et fleksibelt og bredt sagsstyringssystem i frontlinjen, og CANEA har en aggressiv udviklingsplan, som vi har været involveret i og påvirket i et vist omfang. Desuden er sammenhængen mellem sagsstyringen, dokumentstyringen og projektværktøjet i CANEA ONE virkelig god!

Nogle af vores kunder

Siden starten har vi hjulpet hundredvis af organisationer med at blive mere effektive og lønsomme. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvilke vi har arbejdet med indtil videre.

IT-Boka-Demo-modul-Man

Book en demo

Udfyld formularen for at bestille en personlig demo.