Tilbage
Brug en systematisk tilgang til informationssikkerhed

I takt med at tendensen til digitalisering fortsætter, behandler organisationer i dag data i stadig større mængder. Mens fordelene ved digitalisering er mange, er både trusselsbilledet og kravene til informationssikkerhed steget - hvilket kræver, at organisationer har en holistisk tilgang til dette område.

Digitalisering giver en organisation mulighed for at nå ud til nye kunder, samtidig med at produktiviteten og effektiviteten i de forskellige dele af virksomheden øges. I takt med at digitaliseringsniveauet stiger, øges også mængden af data, der produceres og behandles både inden for og uden for organisationen. Næsten alle forretningsprocesser er afhængige af information, hvilket gør det til et forretningskritisk aktiv.

Stigende trusler og krav

Sideløbende med den voksende tendens til digitalisering er kravene til informationssikkerhed også steget i de senere år, og trusselsbilledet fortsætter med at ændre sig. Der er vedtaget ny lovgivning - herunder nationale sikkerhedslove, EU’s NIS-direktiv, GDPR og branchespecifik lovgivning. Kundernes krav til informationssikkerhed er også stigende. I mellemtiden har trusselsbilledet ændret sig: Nutidens trusler er både flere og mere sofistikerede end tidligere.

Systematisk tilgang

Som svar på de nye muligheder, krav og trusler, som digitaliseringen medfører, er organisationer nødt til at have en systematisk, holistisk tilgang til informationssikkerhed. Grundlaget for dette arbejde er at forstå, hvilken information der behandles i organisationen, og hvordan og hvor den behandles. En forståelse af dette og af de nuværende krav gør det muligt at analysere trusler og sårbarheder og at identificere og prioritere risici. Derefter kan man implementere passende foranstaltninger til at håndtere situationen.

Gennemprøvede rammer

Den internationale ISO/IEC 27001-standard giver en gennemprøvet ramme til systematisk at organisere alle disse forskellige aspekter. Brug af ISO/IEC 27001 som grundlag for en organisations ledelsessystem for informationssikkerhed giver intern ro i sindet og ekstern tillid.

Vores tjenester inden for informationssikkerhed

Vores omfattende erfaring med at opbygge og implementere ledelsessystemer for informationssikkerhed baseret på ISO/IEC 27001 har gjort det muligt for os at hjælpe mange organisationer med at opnå certificering i henhold til standarden i de senere år. Vores IT-løsning CANEA ONE har hjulpet vores kunder med at samle alle deres oplysninger på ét sted og skabe struktur og kontrol over deres informationsaktiver. Vi tilbyder også komplette informationssikkerhedsløsninger gennem etablerede partnerskaber med førende tekniske og juridiske specialister.

Fordelene ved ISO 27001

  • Forstå, hvad og hvordan information håndteres i og uden for organisationen
  • En effektiv ramme for opfyldelse af lovkrav
  • En metode til systematisk at identificere, evaluere og reagere på informationssikkerhedsrisici
  • Større bevidsthed om informationssikkerhed i din organisation
  • Evnen til at certificere organisationen og demonstrere over for interessenter, at kravene til informationssikkerhed er opfyldt

“"Min erfaring fra tidligere opgaver har vist, hvor vigtig en holistisk tilgang til informationssikkerhed er. Det handler ikke kun om it-sikkerhed, men også om den måde, hvorpå informationsaktiver håndteres af alle fra leverandører til organisationens egne medarbejdere."
Nicolas ter Wisscha, Direktør hos CANEA