Tilbage
Fire væsentlige grundsøjler i selvsikkert lederskab

Lederskab er en rejse i konstant udvikling, uanset om du er en erfaren teamleder eller lige er begyndt på udfordringen. Det er afgørende at reflektere over din ledelsesstil, da den har indflydelse på både dit nærmeste team og hele organisationen.

At føle sig sikker i sin rolle skaber også tryghed for dem, der er omkring en, og vi ved alle, at når medarbejderne føler sig trygge, kan de yde deres bedste og nå deres fulde potentiale. Jeg har derfor samlet nogle af mine overvejelser gennem årene om, hvad jeg anser for at være vigtige søjler i sikker ledelse.

1. Rollemodel 

En leder fungerer som en potent kulturbærer i en organisation. Deres adfærd i forskellige situationer efterlader et varigt indtryk. En selvsikker leder anerkender forskellige miljøfaktorers indflydelse på medarbejdernes præstationer og står bag sit team og afspejler værdier, der inspirerer til samarbejde og gensidig støtte. 

2. Visionær 

I dagens dynamiske forretningslandskab er en leder med en klar vision uundværlig. En sådan leder omfavner forandring og kompleksitet og giver sit team mulighed for at gøre det samme. Når du inspirerer dit team til at nå de fastsatte mål, fremmer du en tankegang, hvor intet er umuligt. Autenticitet i formidlingen af den enkeltes indflydelse på teamets og organisationens fælles mål er afgørende. 

3. At gøre det muligt 

En leders afgørende opgave er at skabe optimale betingelser for, at teamet kan tackle udfordringer. Tillid til uddelegering og tillid til teamets kompetencer er afgørende. At overlade opgaverne helt til teammedlemmerne giver en følelse af ejerskab, hvilket øger engagementet og indvirkningen på resultaterne. 

4. Feedback

Voksende tillid til ledelse understreger vigtigheden af feedback. Selv om det er let at blive fanget i nuet, giver lejlighedsvis refleksion over tidligere præstationer klarhed over fremtidige retninger. En feedback-orienteret leder engagerer sig ikke kun i de enkelte teammedlemmer, men afsætter også tid til at vurdere teamets samlede præstationer. Når man anerkender betydningen af at modtage feedback, sikrer man løbende forbedringer i sit lederskab. 

 

 

Björn Palmqvist-2

Björn Palmgren
Ledelseskonsulent 

Björn er autoriseret psykolog med mere end ti års erfaring som ekstern konsulent inden for området, i myndigheder, kommuner, amter og det private erhvervsliv. Han har stor erfaring med procesledelse og har designet og implementeret flere ledergruppe- og teamudviklingsinitiativer.