Tilbage
Er du nødt til at slukke brande i din virksomhed?

Jagter du tilbud og slukker brande hele dagen? Skifter du retning efter hvert eneste kundemøde? Byder du på alle mulige aftaler, uanset relevans? Den slags situationer i en organisation er langt fra ualmindelige, men der er bedre måder at arbejde på. Vi giver dig de fem mest almindelige årsager til organisatorisk udbrændthed, og hvordan du kan forhindre det.

Mange organisationer står i dag over for den udfordring at skulle prioritere, hvad der er vigtigt for dem og befinder sig ofte i situationer, hvor alt føles både prioriteret og presserende. Ledere i organisationen, der skifter retning efter hvert kundemøde, eller som prioriterer tilbud selv til mindre relevante forretninger, skaber forvirring blandt medarbejderne om virksomhedens retning. Med de rigtige metoder kan du definere de årsager, der skaber disse situationer, men også foregribe og forebygge dem.

De fem mest almindelige årsager til brandslukning, og hvordan de kan forebygges:

 1. Uklar retning og mål
  Mangel på retning skaber forvirring, men med en klar ansvarsfordeling kan virksomhedens retning og mål lettere struktureres. Det er ejernes opgave at give bestyrelsen de mål, de har for virksomheden, så bestyrelsen derefter kan formidle dem til virksomhedens CEO, som så implementerer og forankrer dem hos medarbejderne. Retningen og målene skal formuleres på en måde, der engagerer - især medarbejderne.
 1. For meget at lave
  Et andet problem er, at mange organisationer ønsker at gøre en masse ting, ofte på samme tid og på kort tid. Der tages sjældent højde for, at der ikke er ressourcer nok, og med meget at lave ender organisationen ofte i en situation, hvor brande skal slukkes hurtigt. Det kan løses ved at prioritere. Uden en klar retning og klare mål bliver det svært at prioritere, men når de er på plads sammen med organisationens kritiske succesfaktorer (KSF'er), bliver det tydeligere for alle involverede, hvad der skal til for at nå de overordnede mål.
 1. Ændringer i det eksterne miljø
  Håndtering af ændringer i det eksterne miljø er en opgave for hele organisationen, men bestyrelsen har et særligt ansvar for at arbejde systematisk med omverdensovervågning. En klar proces for indsamling og analyse af ekstern information kan gøre det lettere at justere strategier, mål og handlingsplaner. Business intelligence bør omfatte: kunder, konkurrenter, nøgleinteressenter, branche- og makrotrends. På den måde kan man tidligt identificere ændringer i det eksterne miljø og justere i overensstemmelse hermed.
 1. Dårlig kontrol med interne ressourcer
  Det kan være dyrt at udvikle nye strategier uden en klar forståelse af de interne ressourcer, der kræves, men det kan også føre til, at målene ikke nås. Enten skal der tilføres ressourcer og ekspertise, som i mange tilfælde ikke er medtaget i omkostningsberegningerne. Alternativt tildeles opgaverne til en medarbejder uden de nødvendige færdigheder, hvilket kan føre til, at det ikke prioriteres, før det bliver presserende.
 1. Dårlig planlægning og proces
  I mange tilfælde kan brandslukning være et resultat af dårlig planlægning, utilstrækkelig overvågning og dårlige processer i organisationen. Klare processer og målinger kan derfor hjælpe med at forhindre brandudbrud. Der er en række ting, som er vigtige at overveje i forbindelse med disse processer:
 1. Klarhed over, hvad der indgår i en proces og fra hvem
 2. Hvad der forventes at komme ud af processen og til hvem
 3. Hvordan vi måler resultatet af processen

Når disse er på plads, kan en lang række problemer i organisationen forebygges.

Det kræver også operationel planlægning baseret på mål, strategi og KFF'er, hvor der tages hensyn til interne ressourcer og ændringer i det eksterne miljø. At have en sparringspartner med tidligere erfaring inden for området kan give dig den indsigt, de metoder og de værktøjer, du har brug for for at få succes.

 

John Saldin_sv_low-1John Saldin
Ledelseskonsulent

John er en strategisk tænker og forretningsudvikler med mere end 20 års erfaring med strategiudvikling i både private og offentlige organisationer. Han har en stor passion for strategiarbejde og for at etablere dynamiske og effektive strategiprocesser i organisationer. Med en MSc og flere års internationalt arbejde i den akademiske verden er John en erfaren foredragsholder. John har også skrevet en bog om forretningsstrategi.

Bibliography

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2000). Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, 78(5), 167. Hämtat från https://hbs.edu/faculty/pages/item.aspx?num=6720 den 25 9 2020

Porter, M. (u.d.). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Hämtat från The Harvard Business Review: http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1 den 25 9 2020